Blekkspruten Buskerud AS
Juridisk navn:  Blekkspruten Buskerud AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32875900
Evjeløkka 5 Bråta Bo- og Aktivitetsenter Bråtaveien 2 Fax:
1661 Rolvsøy 3050 Mjøndalen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 987802898
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 1/14/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stene Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.56%
Resultat  
  
7.53%
Egenkapital  
  
5.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.049.000 4.072.000 4.029.000 3.969.000 4.031.000
Resultat: 657.000 611.000 776.000 707.000 664.000
Egenkapital: 132.000 125.000 105.000 155.000 225.000
Regnskap for  Blekkspruten Buskerud AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.049.000 4.072.000 4.029.000 3.969.000 4.031.000
Driftskostnader -3.392.000 -3.461.000 -3.253.000 -3.263.000 -3.369.000
Driftsresultat 656.000 611.000 776.000 707.000 663.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Resultat før skatt 657.000 611.000 776.000 707.000 664.000
Skattekostnad -149.000 -142.000 -186.000 -177.000 -179.000
Årsresultat 508.000 469.000 590.000 530.000 485.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 115.000 134.000 93.000 129.000 145.000
Sum omløpsmidler 1.339.000 1.113.000 1.358.000 1.369.000 1.171.000
Sum eiendeler 1.454.000 1.247.000 1.451.000 1.498.000 1.316.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 25.000 5.000 55.000 125.000
Sum egenkapital 132.000 125.000 105.000 155.000 225.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 1.321.000 1.122.000 1.346.000 1.340.000 1.088.000
Sum gjeld og egenkapital 1.453.000 1.247.000 1.451.000 1.498.000 1.317.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.363.000 3.365.000 3.313.000 3.347.000 3.271.000
Andre inntekter 686.000 707.000 716.000 623.000 760.000
Driftsinntekter 4.049.000 4.072.000 4.029.000 3.969.000 4.031.000
Varekostnad -190.000 -189.000 -222.000 -166.000 -252.000
Lønninger -1.911.000 -1.981.000 -1.898.000 -1.949.000 -1.938.000
Avskrivning -46.000 -40.000 -36.000 -37.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.245.000 -1.251.000 -1.097.000 -1.111.000 -1.168.000
Driftskostnader -3.392.000 -3.461.000 -3.253.000 -3.263.000 -3.369.000
Driftsresultat 656.000 611.000 776.000 707.000 663.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -450.000 -640.000 -600.000 -410.000
Årsresultat 508.000 469.000 590.000 530.000 485.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 115.000 134.000 93.000 129.000 145.000
Sum varige driftsmidler 115.000 134.000 93.000 129.000 145.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 115.000 134.000 93.000 129.000 145.000
Varebeholdning 50.000 48.000 51.000 56.000 48.000
Kundefordringer 3.000 0 10.000 0 0
Andre fordringer 187.000 190.000 181.000 175.000 431.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.100.000 874.000 1.117.000 1.138.000 692.000
Sum omløpsmidler 1.339.000 1.113.000 1.358.000 1.369.000 1.171.000
Sum eiendeler 1.454.000 1.247.000 1.451.000 1.498.000 1.316.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 25.000 5.000 55.000 125.000
Sum egenkapital 132.000 125.000 105.000 155.000 225.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 4.000
Leverandørgjeld 118.000 72.000 29.000 93.000 100.000
Betalbar skatt 149.000 142.000 189.000 178.000 169.000
Skyldig offentlige avgifter 122.000 118.000 114.000 124.000 101.000
Utbytte -500.000 -450.000 -640.000 -600.000 -410.000
Annen kortsiktig gjeld 433.000 340.000 373.000 345.000 307.000
Sum kortsiktig gjeld 1.321.000 1.122.000 1.346.000 1.340.000 1.088.000
Sum gjeld og egenkapital 1.453.000 1.247.000 1.451.000 1.498.000 1.317.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000 -9.000 12.000 29.000 83.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1 0.9 1 1 1.1
Soliditet 9.1 1 7.2 10.3 17.1
Resultatgrad 16.2 1 19.3 17.8 16.4
Rentedekningsgrad 7
Gjeldsgrad 1 9 12.8 8.7 4.9
Total kapitalrentabilitet 45.2 49.1 53.5 47.3 50.4
Signatur
18.12.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
18.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex