Blender As
Juridisk navn:  Blender As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67555555
Postboks 260 Lysaker Torg 35 Fax: 67545009
1326 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 884388732
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 267
Etableringsdato: 3/20/2002
Foretakstype: AS
Tidligere navn: umoe catering cafå as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.83%
Resultat  
  
-62.11%
Egenkapital  
  
17.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 350.731.000 530.017.000 606.254.000 655.776.000 712.905.000
Resultat: 17.597.000 46.447.000 27.869.000 18.591.000 22.635.000
Egenkapital: 35.761.000 30.394.000 27.482.000 23.910.000 33.384.000
Regnskap for  Blender As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 350.731.000 530.017.000 606.254.000 655.776.000 712.905.000
Driftskostnader -333.401.000 -483.780.000 -578.473.000 -636.870.000 -689.288.000
Driftsresultat 17.330.000 46.236.000 27.781.000 18.906.000 23.616.000
Finansinntekter 308.000 237.000 209.000 98.000 196.000
Finanskostnader -42.000 -26.000 -121.000 -413.000 -1.177.000
Finans 266.000 211.000 88.000 -315.000 -981.000
Resultat før skatt 17.597.000 46.447.000 27.869.000 18.591.000 22.635.000
Skattekostnad -4.330.000 -11.513.000 -7.403.000 -5.943.000 -6.180.000
Årsresultat 13.268.000 34.934.000 20.467.000 12.647.000 16.455.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.274.000 39.205.000 50.478.000 76.461.000 106.603.000
Sum omløpsmidler 79.766.000 109.504.000 82.733.000 74.175.000 53.731.000
Sum eiendeler 115.040.000 148.709.000 133.211.000 150.636.000 160.334.000
Sum opptjent egenkapital 7.892.000 2.525.000 3.572.000 -3.959.000 5.515.000
Sum egenkapital 35.761.000 30.394.000 27.482.000 23.910.000 33.384.000
Sum langsiktig gjeld 60.000 60.000 179.000 144.000 560.000
Sum kortsiktig gjeld 79.220.000 118.255.000 105.550.000 126.583.000 126.390.000
Sum gjeld og egenkapital 115.041.000 148.709.000 133.211.000 150.637.000 160.334.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 346.064.000 508.455.000 602.274.000 654.612.000 711.863.000
Andre inntekter 4.667.000 21.562.000 3.980.000 1.164.000 1.042.000
Driftsinntekter 350.731.000 530.017.000 606.254.000 655.776.000 712.905.000
Varekostnad -92.781.000 -136.162.000 -164.374.000 -181.822.000 -200.359.000
Lønninger -137.077.000 -182.407.000 -207.725.000 -225.736.000 -238.910.000
Avskrivning -13.180.000 -23.379.000 -31.692.000 -37.556.000 -41.932.000
Nedskrivning 0 0 0 -275.000 -2.912.000
Andre driftskostnader -90.363.000 -141.832.000 -174.682.000 -191.481.000 -205.175.000
Driftskostnader -333.401.000 -483.780.000 -578.473.000 -636.870.000 -689.288.000
Driftsresultat 17.330.000 46.236.000 27.781.000 18.906.000 23.616.000
Finansinntekter 308.000 237.000 209.000 98.000 196.000
Finanskostnader -42.000 -26.000 -121.000 -413.000 -1.177.000
Finans 266.000 211.000 88.000 -315.000 -981.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -22.462.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.268.000 34.934.000 20.467.000 12.647.000 16.455.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 2.011.000 3.449.000
Sum Immatrielle midler 6.116.000 8.086.000 9.486.000 13.269.000 12.468.000
Fast eiendom 17.114.000 21.549.000 30.088.000 1.906.000 3.932.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.013.000 8.503.000 10.904.000 61.286.000 90.203.000
Sum varige driftsmidler 26.127.000 30.053.000 40.992.000 63.193.000 94.136.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.032.000 1.067.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 35.274.000 39.205.000 50.478.000 76.461.000 106.603.000
Varebeholdning 4.820.000 6.454.000 8.146.000 10.080.000 11.724.000
Kundefordringer 8.692.000 10.945.000 12.401.000 3.769.000 3.646.000
Andre fordringer 7.756.000 28.400.000 11.370.000 15.599.000 11.261.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 798.000 1.006.000 670.000 44.725.000 27.065.000
Sum omløpsmidler 79.766.000 109.504.000 82.733.000 74.175.000 53.731.000
Sum eiendeler 115.040.000 148.709.000 133.211.000 150.636.000 160.334.000
Sum opptjent egenkapital 7.892.000 2.525.000 3.572.000 -3.959.000 5.515.000
Sum egenkapital 35.761.000 30.394.000 27.482.000 23.910.000 33.384.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 178.000
Gjeld til kredittinstitutt 10.586.000 45.455.000 22.597.000 35.282.000 33.330.000
Sum langsiktig gjeld 60.000 60.000 179.000 144.000 560.000
Leverandørgjeld 37.776.000 45.624.000 48.291.000 60.495.000 62.425.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.899.000 11.332.000 14.958.000 13.113.000 11.066.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.958.000 15.845.000 19.704.000 17.693.000 19.569.000
Sum kortsiktig gjeld 79.220.000 118.255.000 105.550.000 126.583.000 126.390.000
Sum gjeld og egenkapital 115.041.000 148.709.000 133.211.000 150.637.000 160.334.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 546.000 -8.751.000 -22.817.000 -52.408.000 -72.659.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 0.8 0.6 0.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.7 0.6 0.4
Soliditet 31.1 20.4 20.6 15.9 20.8
Resultatgrad 4.9 8.7 4.6 2.9 3.3
Rentedekningsgrad 412.6 1778.3 229.6 46.0 20.2
Gjeldsgrad 2.2 3.9 3.8 5.3 3.8
Total kapitalrentabilitet 15.3 31.3 2 12.6 14.9
Signatur
03.07.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
03.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex