Bli Invest AS
Juridisk navn:  Bli Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bekkefaret 6 Bekkefaret 6 Fax:
3132 Husøysund 3132 Husøysund
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 992810297
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/16/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-70.9%
Egenkapital  
  
-20.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 385.000 380.000 375.000 365.000
Resultat: 103.000 354.000 442.000 407.000 430.000
Egenkapital: 2.492.000 3.141.000 2.791.000 2.352.000 1.949.000
Regnskap for  Bli Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 385.000 380.000 375.000 365.000
Driftskostnader 0 -5.000 0 0 0
Driftsresultat 0 380.000 380.000 375.000 365.000
Finansinntekter 104.000 -26.000 63.000 33.000 77.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -12.000
Finans 104.000 -26.000 63.000 32.000 65.000
Resultat før skatt 103.000 354.000 442.000 407.000 430.000
Skattekostnad -3.000 -3.000 -4.000 -3.000 -1.000
Årsresultat 101.000 351.000 438.000 404.000 429.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum omløpsmidler 2.506.000 2.156.000 1.807.000 1.367.000 1.262.000
Sum eiendeler 2.506.000 3.156.000 2.807.000 2.367.000 2.262.000
Sum opptjent egenkapital 2.392.000 3.041.000 2.691.000 2.252.000 1.849.000
Sum egenkapital 2.492.000 3.141.000 2.791.000 2.352.000 1.949.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 300.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 15.000 16.000 15.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 2.506.000 3.156.000 2.807.000 2.367.000 2.262.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 385.000 380.000 375.000 365.000
Driftsinntekter 0 385.000 380.000 375.000 365.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -5.000 0 0 0
Driftskostnader 0 -5.000 0 0 0
Driftsresultat 0 380.000 380.000 375.000 365.000
Finansinntekter 104.000 -26.000 63.000 33.000 77.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -12.000
Finans 104.000 -26.000 63.000 32.000 65.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 101.000 351.000 438.000 404.000 429.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum anleggsmidler 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 2.000
Sum investeringer 1.148.000 374.000 407.000 588.000 558.000
Kasse, bank 1.359.000 1.782.000 1.400.000 779.000 701.000
Sum omløpsmidler 2.506.000 2.156.000 1.807.000 1.367.000 1.262.000
Sum eiendeler 2.506.000 3.156.000 2.807.000 2.367.000 2.262.000
Sum opptjent egenkapital 2.392.000 3.041.000 2.691.000 2.252.000 1.849.000
Sum egenkapital 2.492.000 3.141.000 2.791.000 2.352.000 1.949.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 300.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 3.000 3.000 4.000 3.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 15.000 16.000 15.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 2.506.000 3.156.000 2.807.000 2.367.000 2.262.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.492.000 2.141.000 1.791.000 1.352.000 1.249.000
Likviditetsgrad 1 1 143.7 112.9 91.1 97.1
Likviditetsgrad 2 1 143.7 112.9 91.1 97.1
Soliditet 99.4 99.5 99.4 99.4 86.2
Resultatgrad 98.7 1 1 100.0
Rentedekningsgrad 3 36.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.2
Total kapitalrentabilitet 4.2 11.2 15.8 17.2 19.5
Signatur
15.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex