Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Blikkenslager Ingvard Bye Hansen As
Juridisk navn:  Blikkenslager Ingvard Bye Hansen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90150047
Bjarne Skaus vei 27 Bjarne Skaus vei 27 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 913146476
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/6/2014 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
28.57%
Resultat  
  
-546.43%
Egenkapital  
  
-186.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014
Omsetning: 864.000 672.000 593.000 703.000
Resultat: -125.000 28.000 20.000 9.000
Egenkapital: -45.000 52.000 51.000 36.000
Regnskap for  Blikkenslager Ingvard Bye Hansen As
Resultat 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 864.000 672.000 593.000 703.000
Driftskostnader -984.000 -633.000 -560.000 -690.000
Driftsresultat -120.000 39.000 33.000 12.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -11.000 -13.000 -4.000
Finans -6.000 -11.000 -13.000 -4.000
Resultat før skatt -125.000 28.000 20.000 9.000
Skattekostnad 29.000 -7.000 -5.000 -2.000
Årsresultat -96.000 21.000 14.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.000 38.000 55.000 72.000
Sum omløpsmidler 91.000 131.000 101.000 97.000
Sum eiendeler 150.000 169.000 156.000 169.000
Sum opptjent egenkapital -75.000 22.000 21.000 6.000
Sum egenkapital -45.000 52.000 51.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 194.000 118.000 105.000 133.000
Sum gjeld og egenkapital 149.000 170.000 156.000 169.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 864.000 672.000 593.000 703.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 864.000 672.000 593.000 703.000
Varekostnad -149.000 -56.000 -109.000 -19.000
Lønninger -720.000 -458.000 -343.000 -565.000
Avskrivning -9.000 -18.000 -18.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -106.000 -101.000 -90.000 -88.000
Driftskostnader -984.000 -633.000 -560.000 -690.000
Driftsresultat -120.000 39.000 33.000 12.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -11.000 -13.000 -4.000
Finans -6.000 -11.000 -13.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -96.000 21.000 14.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 2.000 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 36.000 54.000 72.000
Sum varige driftsmidler 27.000 36.000 54.000 72.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 59.000 38.000 55.000 72.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 90.000 13.000 36.000 83.000
Andre fordringer 0 84.000 34.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 35.000 32.000 10.000
Sum omløpsmidler 91.000 131.000 101.000 97.000
Sum eiendeler 150.000 169.000 156.000 169.000
Sum opptjent egenkapital -75.000 22.000 21.000 6.000
Sum egenkapital -45.000 52.000 51.000 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 22.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 9.000 6.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 117.000 87.000 96.000 71.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 68.000 0 0 59.000
Sum kortsiktig gjeld 194.000 118.000 105.000 133.000
Sum gjeld og egenkapital 149.000 170.000 156.000 169.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -103.000 13.000 -4.000 -36.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.1 1.0 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 1.1 1.0 0.8
Soliditet -30.2 30.6 32.7 21.3
Resultatgrad -13.9 5.8 5.6 1.7
Rentedekningsgrad 3.5 2.5 3.0
Gjeldsgrad -4.3 2.3 2.1 3.7
Total kapitalrentabilitet -80.5 22.9 21.2 7.1
Signatur
30.01.2014
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
HANSEN INGVARD BYE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex