Blindheim Legesenter AS
Juridisk navn:  Blindheim Legesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70164000
Blindheim Blindheim Fax: 70164010
6012 Ålesund 6012 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 983599516
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/10/2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.7%
Resultat  
  
-1800%
Egenkapital  
  
-7.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.151.000 4.122.000 3.971.000 3.661.000 3.880.000
Resultat: -38.000 -2.000 -12.000 6.000 323.000
Egenkapital: 363.000 392.000 394.000 465.000 468.000
Regnskap for  Blindheim Legesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.151.000 4.122.000 3.971.000 3.661.000 3.880.000
Driftskostnader -4.189.000 -4.124.000 -3.983.000 -3.656.000 -3.558.000
Driftsresultat -38.000 -2.000 -13.000 5.000 323.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -38.000 -2.000 -12.000 6.000 323.000
Skattekostnad 8.000 0 -57.000 -9.000 -91.000
Årsresultat -30.000 -2.000 179.000 -3.000 232.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 201.000 317.000 313.000 159.000 140.000
Sum omløpsmidler 688.000 536.000 927.000 919.000 732.000
Sum eiendeler 889.000 853.000 1.240.000 1.078.000 872.000
Sum opptjent egenkapital 330.000 360.000 361.000 432.000 436.000
Sum egenkapital 363.000 392.000 394.000 465.000 468.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 526.000 460.000 846.000 614.000 403.000
Sum gjeld og egenkapital 889.000 853.000 1.240.000 1.079.000 872.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 450.000 592.000 415.000 991.000 3.873.000
Andre inntekter 3.701.000 3.530.000 3.556.000 2.670.000 7.000
Driftsinntekter 4.151.000 4.122.000 3.971.000 3.661.000 3.880.000
Varekostnad 0 0 0 0 -82.000
Lønninger -2.286.000 -2.298.000 -2.179.000 -2.074.000 -2.138.000
Avskrivning -188.000 -145.000 -65.000 -78.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.715.000 -1.681.000 -1.739.000 -1.504.000 -1.273.000
Driftskostnader -4.189.000 -4.124.000 -3.983.000 -3.656.000 -3.558.000
Driftsresultat -38.000 -2.000 -13.000 5.000 323.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -250.000 0 0
Årsresultat -30.000 -2.000 179.000 -3.000 232.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 5.000 0 12.000 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 177.000 312.000 313.000 147.000 128.000
Sum varige driftsmidler 177.000 312.000 313.000 147.000 128.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 201.000 317.000 313.000 159.000 140.000
Varebeholdning 0 0 0 59.000 22.000
Kundefordringer 203.000 102.000 0 0 0
Andre fordringer 14.000 14.000 4.000 0 57.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 470.000 419.000 923.000 861.000 653.000
Sum omløpsmidler 688.000 536.000 927.000 919.000 732.000
Sum eiendeler 889.000 853.000 1.240.000 1.078.000 872.000
Sum opptjent egenkapital 330.000 360.000 361.000 432.000 436.000
Sum egenkapital 363.000 392.000 394.000 465.000 468.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 103.000 60.000 134.000 22.000 131.000
Betalbar skatt 11.000 4.000 45.000 10.000 89.000
Skyldig offentlige avgifter 120.000 116.000 119.000 111.000 146.000
Utbytte 0 0 -250.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 293.000 280.000 299.000 471.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 526.000 460.000 846.000 614.000 403.000
Sum gjeld og egenkapital 889.000 853.000 1.240.000 1.079.000 872.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 162.000 76.000 81.000 305.000 329.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.1 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 1.4 1.8
Soliditet 40.8 4 31.8 43.1 53.7
Resultatgrad -0.9 -0.3 0.1 8.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 1.2 2.1 1.3 0.9
Total kapitalrentabilitet -4.3 -0.2 0.6 37.2
Signatur
25.06.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
25.06.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex