Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Blindheim Maskin & Transport AS
Juridisk navn:  Blindheim Maskin & Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70151559
Postboks 6731 Etterstad Sjukenesstranda 47 Fax:
0609 Oslo 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 977518873
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 37
Etableringsdato: 4/1/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Moa Revisjon AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.58%
Resultat  
  
119.89%
Egenkapital  
  
12.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 78.224.000 94.910.000 81.621.000 60.204.000 49.607.000
Resultat: 738.000 -3.710.000 1.692.000 3.180.000 969.000
Egenkapital: 6.291.000 5.605.000 6.149.000 5.497.000 4.404.000
Regnskap for  Blindheim Maskin & Transport AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 78.224.000 94.910.000 81.621.000 60.204.000 49.607.000
Driftskostnader -77.175.000 -98.405.000 -79.875.000 -56.996.000 -48.588.000
Driftsresultat 1.048.000 -3.494.000 1.746.000 3.208.000 1.018.000
Finansinntekter 29.000 24.000 61.000 41.000 68.000
Finanskostnader -339.000 -240.000 -115.000 -69.000 -116.000
Finans -310.000 -216.000 -54.000 -28.000 -48.000
Resultat før skatt 738.000 -3.710.000 1.692.000 3.180.000 969.000
Skattekostnad -204.000 840.000 -340.000 -932.000 -274.000
Årsresultat 534.000 -2.870.000 1.352.000 2.248.000 695.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.119.000 2.385.000 2.406.000 1.539.000 1.166.000
Sum omløpsmidler 19.334.000 21.547.000 20.268.000 14.670.000 10.039.000
Sum eiendeler 22.453.000 23.932.000 22.674.000 16.209.000 11.205.000
Sum opptjent egenkapital 4.585.000 4.051.000 6.049.000 5.397.000 4.304.000
Sum egenkapital 6.291.000 5.605.000 6.149.000 5.497.000 4.404.000
Sum langsiktig gjeld 1.750.000 1.750.000 3.017.000 348.000 0
Sum kortsiktig gjeld 14.412.000 16.577.000 13.508.000 10.364.000 6.801.000
Sum gjeld og egenkapital 22.452.000 23.933.000 22.674.000 16.209.000 11.205.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 77.947.000 94.095.000 81.316.000 58.802.000 48.864.000
Andre inntekter 277.000 816.000 305.000 1.402.000 744.000
Driftsinntekter 78.224.000 94.910.000 81.621.000 60.204.000 49.607.000
Varekostnad -9.410.000 -16.101.000 -16.897.000 -9.053.000 -8.858.000
Lønninger -20.112.000 -22.931.000 -19.505.000 -16.750.000 -12.479.000
Avskrivning -762.000 -678.000 -639.000 -461.000 -442.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.457.000 -27.486.000 -20.293.000 -17.566.000 -14.215.000
Driftskostnader -77.175.000 -98.405.000 -79.875.000 -56.996.000 -48.588.000
Driftsresultat 1.048.000 -3.494.000 1.746.000 3.208.000 1.018.000
Finansinntekter 29.000 24.000 61.000 41.000 68.000
Finanskostnader -339.000 -240.000 -115.000 -69.000 -116.000
Finans -310.000 -216.000 -54.000 -28.000 -48.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -700.000 -1.155.000 -300.000
Årsresultat 534.000 -2.870.000 1.352.000 2.248.000 695.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 371.000 588.000 61.000 92.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.737.000 395.000 138.000 179.000 93.000
Driftsløsøre 1.008.000 1.324.000 1.991.000 1.157.000 839.000
Sum varige driftsmidler 2.745.000 1.719.000 2.129.000 1.337.000 932.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 78.000 216.000 110.000 225.000
Sum anleggsmidler 3.119.000 2.385.000 2.406.000 1.539.000 1.166.000
Varebeholdning 3.634.000 876.000 398.000 351.000 354.000
Kundefordringer 10.342.000 15.133.000 12.314.000 5.972.000 6.794.000
Andre fordringer 4.172.000 3.875.000 2.076.000 1.174.000 667.000
Sum investeringer 459.000 459.000 469.000 359.000 0
Kasse, bank 728.000 1.203.000 5.012.000 6.814.000 2.225.000
Sum omløpsmidler 19.334.000 21.547.000 20.268.000 14.670.000 10.039.000
Sum eiendeler 22.453.000 23.932.000 22.674.000 16.209.000 11.205.000
Sum opptjent egenkapital 4.585.000 4.051.000 6.049.000 5.397.000 4.304.000
Sum egenkapital 6.291.000 5.605.000 6.149.000 5.497.000 4.404.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 267.000 348.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.721.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.750.000 1.750.000 3.017.000 348.000 0
Leverandørgjeld 8.737.000 8.186.000 8.043.000 5.076.000 3.774.000
Betalbar skatt 0 0 421.000 576.000 330.000
Skyldig offentlige avgifter 2.204.000 2.680.000 2.258.000 2.000.000 1.272.000
Utbytte 0 0 -700.000 -1.155.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 1.750.000 5.711.000 2.087.000 1.557.000 1.126.000
Sum kortsiktig gjeld 14.412.000 16.577.000 13.508.000 10.364.000 6.801.000
Sum gjeld og egenkapital 22.452.000 23.933.000 22.674.000 16.209.000 11.205.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.922.000 4.970.000 6.760.000 4.306.000 3.238.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.5 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.5 1.4 1.5
Soliditet 2 23.4 27.1 33.9 39.3
Resultatgrad 1.3 -3.7 2.1 5.3 2.1
Rentedekningsgrad 3.1 -14.6 15.2 47.1 9.4
Gjeldsgrad 2.6 3.3 2.7 1.9 1.5
Total kapitalrentabilitet 4.8 -14.5 8 20.0 9.7
Signatur
04.09.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.09.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex