Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Blindheim Mat AS
Juridisk navn:  Blindheim Mat AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70140374
Postboks 9004 Vegsund Vegsund Fax: 70145522
6023 Ålesund 6020 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Ålesund
Org.nr: 982121612
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 5/22/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.41%
Resultat  
  
12.64%
Egenkapital  
  
9.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 63.327.000 68.397.000 65.139.000 61.044.000 56.160.000
Resultat: 2.184.000 1.939.000 2.563.000 2.256.000 1.960.000
Egenkapital: 7.769.000 7.116.000 6.648.000 5.726.000 4.071.000
Regnskap for  Blindheim Mat AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 63.327.000 68.397.000 65.139.000 61.044.000 56.160.000
Driftskostnader -61.200.000 -66.466.000 -62.580.000 -58.765.000 -54.126.000
Driftsresultat 2.127.000 1.930.000 2.559.000 2.279.000 2.034.000
Finansinntekter 61.000 11.000 9.000 3.000 6.000
Finanskostnader -4.000 -3.000 -5.000 -25.000 -79.000
Finans 57.000 8.000 4.000 -22.000 -73.000
Resultat før skatt 2.184.000 1.939.000 2.563.000 2.256.000 1.960.000
Skattekostnad -531.000 -471.000 -641.000 -601.000 -529.000
Årsresultat 1.653.000 1.468.000 1.922.000 1.655.000 1.431.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.927.000 1.422.000 1.795.000 2.287.000 2.440.000
Sum omløpsmidler 13.557.000 11.713.000 11.812.000 9.071.000 7.446.000
Sum eiendeler 21.484.000 13.135.000 13.607.000 11.358.000 9.886.000
Sum opptjent egenkapital 7.569.000 6.916.000 6.448.000 5.526.000 3.871.000
Sum egenkapital 7.769.000 7.116.000 6.648.000 5.726.000 4.071.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 39.000 104.000 1.376.000
Sum kortsiktig gjeld 13.716.000 6.020.000 6.920.000 5.527.000 4.439.000
Sum gjeld og egenkapital 21.485.000 13.136.000 13.607.000 11.357.000 9.886.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 62.098.000 66.942.000 63.770.000 60.020.000 55.330.000
Andre inntekter 1.229.000 1.456.000 1.369.000 1.024.000 830.000
Driftsinntekter 63.327.000 68.397.000 65.139.000 61.044.000 56.160.000
Varekostnad -44.825.000 -48.864.000 -46.447.000 -43.657.000 -40.250.000
Lønninger -8.344.000 -8.583.000 -7.973.000 -7.732.000 -6.870.000
Avskrivning -418.000 -842.000 -828.000 -733.000 -602.000
Nedskrivning -75.000 0 -10.000 -10.000 0
Andre driftskostnader -7.538.000 -8.177.000 -7.322.000 -6.633.000 -6.404.000
Driftskostnader -61.200.000 -66.466.000 -62.580.000 -58.765.000 -54.126.000
Driftsresultat 2.127.000 1.930.000 2.559.000 2.279.000 2.034.000
Finansinntekter 61.000 11.000 9.000 3.000 6.000
Finanskostnader -4.000 -3.000 -5.000 -25.000 -79.000
Finans 57.000 8.000 4.000 -22.000 -73.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0
Årsresultat 1.653.000 1.468.000 1.922.000 1.655.000 1.431.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 40.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.887.000 1.422.000 1.795.000 2.287.000 2.434.000
Sum varige driftsmidler 7.887.000 1.422.000 1.795.000 2.287.000 2.434.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 7.000
Sum anleggsmidler 7.927.000 1.422.000 1.795.000 2.287.000 2.440.000
Varebeholdning 3.057.000 3.440.000 3.659.000 3.109.000 2.919.000
Kundefordringer 448.000 339.000 602.000 620.000 330.000
Andre fordringer 3.985.000 3.268.000 2.948.000 2.828.000 2.557.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.067.000 4.666.000 4.602.000 2.514.000 1.640.000
Sum omløpsmidler 13.557.000 11.713.000 11.812.000 9.071.000 7.446.000
Sum eiendeler 21.484.000 13.135.000 13.607.000 11.358.000 9.886.000
Sum opptjent egenkapital 7.569.000 6.916.000 6.448.000 5.526.000 3.871.000
Sum egenkapital 7.769.000 7.116.000 6.648.000 5.726.000 4.071.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 39.000 104.000 65.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 39.000 104.000 1.376.000
Leverandørgjeld 10.444.000 2.112.000 2.869.000 2.647.000 1.760.000
Betalbar skatt 571.000 510.000 706.000 562.000 441.000
Skyldig offentlige avgifter 545.000 944.000 927.000 864.000 743.000
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.155.000 2.454.000 2.417.000 1.454.000 1.496.000
Sum kortsiktig gjeld 13.716.000 6.020.000 6.920.000 5.527.000 4.439.000
Sum gjeld og egenkapital 21.485.000 13.136.000 13.607.000 11.357.000 9.886.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -159.000 5.693.000 4.892.000 3.544.000 3.007.000
Likviditetsgrad 1 1 1.9 1.7 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 0.8 1.4 1.2 1.1 1.1
Soliditet 36.2 54.2 48.9 50.4 41.2
Resultatgrad 3.4 2.8 3.9 3.7 3.6
Rentedekningsgrad 531.8 643.3 511.8 91.3 25.8
Gjeldsgrad 1.8 0.8 1 1.0 1.4
Total kapitalrentabilitet 10.2 14.8 18.9 20.1 20.6
Signatur
05.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex