Blixland Hestesenter AS
Juridisk navn:  Blixland Hestesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69922250
Myraveien 55 Blixland Gård Fax: 69922251
1825 Tomter 1825 Tomter
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 914147301
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/7/1928 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: majorstuen & homansbyen kaffeforretning as
Revisor: Plus Revisjon AS
Regnskapsfører: Pso Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.08%
Resultat  
  
581.82%
Egenkapital  
  
73.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.624.000 5.863.000 5.123.000 4.729.000 4.262.000
Resultat: 150.000 22.000 44.000 -488.000 -557.000
Egenkapital: 282.000 163.000 150.000 99.000 471.000
Regnskap for  Blixland Hestesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.624.000 5.863.000 5.123.000 4.729.000 4.262.000
Driftskostnader -5.499.000 -5.860.000 -5.100.000 -5.217.000 -4.812.000
Driftsresultat 126.000 2.000 23.000 -487.000 -549.000
Finansinntekter 26.000 25.000 27.000 23.000 4.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -6.000 -24.000 -12.000
Finans 23.000 20.000 21.000 -1.000 -8.000
Resultat før skatt 150.000 22.000 44.000 -488.000 -557.000
Skattekostnad -31.000 -9.000 8.000 116.000 152.000
Årsresultat 118.000 13.000 52.000 -372.000 -406.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 924.000 747.000 692.000 754.000 649.000
Sum omløpsmidler 817.000 561.000 491.000 436.000 586.000
Sum eiendeler 1.741.000 1.308.000 1.183.000 1.190.000 1.235.000
Sum opptjent egenkapital 180.000 61.000 48.000 -3.000 369.000
Sum egenkapital 282.000 163.000 150.000 99.000 471.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 16.000
Sum kortsiktig gjeld 1.460.000 1.145.000 1.032.000 1.092.000 747.000
Sum gjeld og egenkapital 1.742.000 1.308.000 1.182.000 1.191.000 1.234.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.887.000 4.434.000 4.213.000 3.751.000 3.528.000
Andre inntekter 1.737.000 1.429.000 910.000 978.000 735.000
Driftsinntekter 5.624.000 5.863.000 5.123.000 4.729.000 4.262.000
Varekostnad -930.000 -1.297.000 -615.000 -603.000 -877.000
Lønninger -2.241.000 -2.066.000 -1.905.000 -1.785.000 -1.370.000
Avskrivning -132.000 -85.000 -75.000 -90.000 -112.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.196.000 -2.412.000 -2.505.000 -2.739.000 -2.453.000
Driftskostnader -5.499.000 -5.860.000 -5.100.000 -5.217.000 -4.812.000
Driftsresultat 126.000 2.000 23.000 -487.000 -549.000
Finansinntekter 26.000 25.000 27.000 23.000 4.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -6.000 -24.000 -12.000
Finans 23.000 20.000 21.000 -1.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 118.000 13.000 52.000 -372.000 -406.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 68.000 99.000 108.000 100.000 0
Fast eiendom 108.000 101.000 51.000 51.000 51.000
Maskiner anlegg 82.000 105.000 128.000 151.000 132.000
Driftsløsøre 639.000 437.000 394.000 429.000 394.000
Sum varige driftsmidler 830.000 642.000 573.000 631.000 578.000
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 6.000 12.000 24.000 71.000
Sum anleggsmidler 924.000 747.000 692.000 754.000 649.000
Varebeholdning 410.000 245.000 276.000 225.000 225.000
Kundefordringer 307.000 209.000 191.000 60.000 319.000
Andre fordringer 29.000 68.000 -2.000 41.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 71.000 39.000 26.000 109.000 39.000
Sum omløpsmidler 817.000 561.000 491.000 436.000 586.000
Sum eiendeler 1.741.000 1.308.000 1.183.000 1.190.000 1.235.000
Sum opptjent egenkapital 180.000 61.000 48.000 -3.000 369.000
Sum egenkapital 282.000 163.000 150.000 99.000 471.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 16.000
Leverandørgjeld 196.000 312.000 252.000 288.000 740.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 19.000 11.000 2.000 -84.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.248.000 814.000 769.000 802.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld 1.460.000 1.145.000 1.032.000 1.092.000 747.000
Sum gjeld og egenkapital 1.742.000 1.308.000 1.182.000 1.191.000 1.234.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -643.000 -584.000 -541.000 -656.000 -161.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.5 0.4 0.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.5
Soliditet 16.2 12.5 12.7 8.3 38.2
Resultatgrad 2.2 0 0.4 -10.3 -12.9
Rentedekningsgrad 4 0.4 3.8 -20.3 -45.4
Gjeldsgrad 5.2 7 6.9 1 1.6
Total kapitalrentabilitet 8.7 2.1 4.2 -44.2
Signatur
02.05.2016
STYRETS FORMANN.
Prokurister
02.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex