Blom Fiskeoppdrett AS
Juridisk navn:  Blom Fiskeoppdrett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56385060
Ulvøyvegen 130 Ulvøyvegen 130 Fax: 56385070
5337 Rong 5337 Rong
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 840215512
Aksjekapital: 1.515.150 NOK
Antall ansatte: 73
Etableringsdato: 4/10/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.41%
Resultat  
  
-91.9%
Egenkapital  
  
3.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 324.851.000 473.601.000 447.444.000 283.146.000 264.799.000
Resultat: 7.077.000 87.330.000 79.891.000 950.000 19.743.000
Egenkapital: 252.672.000 245.103.000 226.426.000 135.967.000 136.399.000
Regnskap for  Blom Fiskeoppdrett AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 324.851.000 473.601.000 447.444.000 283.146.000 264.799.000
Driftskostnader -316.229.000 -379.753.000 -358.856.000 -282.631.000 -232.913.000
Driftsresultat 8.622.000 93.848.000 88.588.000 515.000 31.885.000
Finansinntekter 7.953.000 229.000 115.000 11.558.000 3.880.000
Finanskostnader -9.498.000 -6.748.000 -8.812.000 -11.123.000 -16.022.000
Finans -1.545.000 -6.519.000 -8.697.000 435.000 -12.142.000
Resultat før skatt 7.077.000 87.330.000 79.891.000 950.000 19.743.000
Skattekostnad 492.000 -18.653.000 -17.970.000 3.994.000 -4.742.000
Årsresultat 7.569.000 68.677.000 61.921.000 4.944.000 15.001.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 390.667.000 356.496.000 302.631.000 262.558.000 208.199.000
Sum omløpsmidler 309.959.000 261.277.000 219.673.000 272.516.000 224.142.000
Sum eiendeler 700.626.000 617.773.000 522.304.000 535.074.000 432.341.000
Sum opptjent egenkapital 92.615.000 85.046.000 66.369.000 54.448.000 54.879.000
Sum egenkapital 252.672.000 245.103.000 226.426.000 135.967.000 136.399.000
Sum langsiktig gjeld 232.019.000 213.031.000 202.250.000 198.270.000 185.563.000
Sum kortsiktig gjeld 215.934.000 159.639.000 93.628.000 200.836.000 110.378.000
Sum gjeld og egenkapital 700.625.000 617.773.000 522.304.000 535.073.000 432.339.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 321.070.000 470.297.000 442.646.000 280.819.000 263.599.000
Andre inntekter 3.781.000 3.304.000 4.798.000 2.327.000 1.200.000
Driftsinntekter 324.851.000 473.601.000 447.444.000 283.146.000 264.799.000
Varekostnad -286.643.000 -312.305.000 -242.741.000 -232.347.000 -210.576.000
Lønninger -39.287.000 -36.591.000 -33.168.000 -25.948.000 -23.054.000
Avskrivning -36.412.000 -33.179.000 -26.641.000 -21.854.000 -19.372.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.862.000 -40.169.000 -39.796.000 -37.655.000 -36.501.000
Driftskostnader -316.229.000 -379.753.000 -358.856.000 -282.631.000 -232.913.000
Driftsresultat 8.622.000 93.848.000 88.588.000 515.000 31.885.000
Finansinntekter 7.953.000 229.000 115.000 11.558.000 3.880.000
Finanskostnader -9.498.000 -6.748.000 -8.812.000 -11.123.000 -16.022.000
Finans -1.545.000 -6.519.000 -8.697.000 435.000 -12.142.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -50.000.000 -50.000.000 -5.696.000 0
Årsresultat 7.569.000 68.677.000 61.921.000 4.944.000 15.001.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 92.940.000 92.940.000 92.870.000 92.870.000 92.870.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 128.532.000 112.901.000 93.383.000 59.477.000 61.375.000
Driftsløsøre 51.808.000 64.527.000 65.640.000 62.339.000 23.927.000
Sum varige driftsmidler 180.341.000 177.427.000 159.023.000 121.816.000 85.302.000
Sum finansielle anleggsmidler 117.386.000 86.129.000 50.738.000 47.872.000 30.027.000
Sum anleggsmidler 390.667.000 356.496.000 302.631.000 262.558.000 208.199.000
Varebeholdning 209.812.000 231.484.000 201.277.000 245.661.000 210.856.000
Kundefordringer 81.422.000 17.326.000 9.915.000 4.708.000 0
Andre fordringer 16.818.000 10.331.000 7.088.000 20.852.000 11.577.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.908.000 2.135.000 1.393.000 1.295.000 1.709.000
Sum omløpsmidler 309.959.000 261.277.000 219.673.000 272.516.000 224.142.000
Sum eiendeler 700.626.000 617.773.000 522.304.000 535.074.000 432.341.000
Sum opptjent egenkapital 92.615.000 85.046.000 66.369.000 54.448.000 54.879.000
Sum egenkapital 252.672.000 245.103.000 226.426.000 135.967.000 136.399.000
Sum avsetninger til forpliktelser 47.789.000 55.590.000 47.724.000 29.754.000 33.748.000
Gjeld til kredittinstitutt 126.391.000 65.426.000 46.851.000 125.217.000 56.189.000
Sum langsiktig gjeld 232.019.000 213.031.000 202.250.000 198.270.000 185.563.000
Leverandørgjeld 66.544.000 71.189.000 38.613.000 66.390.000 48.978.000
Betalbar skatt 7.309.000 10.786.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.855.000 6.728.000 2.417.000 2.172.000 2.288.000
Utbytte 0 -50.000.000 -50.000.000 -5.696.000 0
Annen kortsiktig gjeld 6.836.000 5.510.000 5.748.000 7.056.000 2.922.000
Sum kortsiktig gjeld 215.934.000 159.639.000 93.628.000 200.836.000 110.378.000
Sum gjeld og egenkapital 700.625.000 617.773.000 522.304.000 535.073.000 432.339.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 94.025.000 101.638.000 126.045.000 71.680.000 113.764.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 2.3 1.4 2.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2
Soliditet 36.1 39.7 43.4 25.4 31.5
Resultatgrad 2.7 19.8 19.8 0.2 12.0
Rentedekningsgrad 0.9 13.9 10.1 1.1 2.2
Gjeldsgrad 1.8 1.5 1.3 2.9 2.2
Total kapitalrentabilitet 2.4 15.2 1 2.3 8.3
Signatur
14.05.2020
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
15.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex