Blomsterdalen AS
Juridisk navn:  Blomsterdalen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53768005
Lunde Lunde Fax: 53767183
5582 Ølensvåg 5582 Ølensvåg
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 983482171
Aksjekapital: 220.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2.08%
Egenkapital  
  
-5.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -47.000 -48.000 -43.000 -26.000 -36.000
Egenkapital: -896.000 -849.000 -805.000 -762.000 -736.000
Regnskap for  Blomsterdalen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -16.000 -18.000 -21.000 -26.000 -36.000
Driftsresultat -16.000 -18.000 -21.000 -26.000 -36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -31.000 -30.000 -22.000 0 0
Finans -31.000 -30.000 -22.000 0 0
Resultat før skatt -47.000 -48.000 -43.000 -26.000 -36.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -47.000 -48.000 -43.000 -26.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 180.000 200.000 200.000 751.000 262.000
Sum omløpsmidler 6.000 5.000 1.000 140.000 3.000
Sum eiendeler 186.000 205.000 201.000 891.000 265.000
Sum opptjent egenkapital -1.116.000 -1.069.000 -1.025.000 -982.000 -956.000
Sum egenkapital -896.000 -849.000 -805.000 -762.000 -736.000
Sum langsiktig gjeld 1.079.000 1.051.000 1.006.000 775.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 3.000 0 878.000 501.000
Sum gjeld og egenkapital 186.000 205.000 201.000 891.000 265.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 -23.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -18.000 -21.000 -26.000 -13.000
Driftskostnader -16.000 -18.000 -21.000 -26.000 -36.000
Driftsresultat -16.000 -18.000 -21.000 -26.000 -36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -31.000 -30.000 -22.000 0 0
Finans -31.000 -30.000 -22.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -47.000 -48.000 -43.000 -26.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 721.000 262.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 721.000 262.000
Sum finansielle anleggsmidler 180.000 200.000 200.000 30.000 0
Sum anleggsmidler 180.000 200.000 200.000 751.000 262.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 5.000 1.000 140.000 0
Sum omløpsmidler 6.000 5.000 1.000 140.000 3.000
Sum eiendeler 186.000 205.000 201.000 891.000 265.000
Sum opptjent egenkapital -1.116.000 -1.069.000 -1.025.000 -982.000 -956.000
Sum egenkapital -896.000 -849.000 -805.000 -762.000 -736.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.079.000 1.051.000 1.006.000 775.000 500.000
Leverandørgjeld 3.000 3.000 0 5.000 188.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 873.000 313.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 3.000 0 878.000 501.000
Sum gjeld og egenkapital 186.000 205.000 201.000 891.000 265.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000 2.000 1.000 -738.000 -498.000
Likviditetsgrad 1 2 1.7 0.2 0.0
Likviditetsgrad 2 2 1.7 0 0.2 0.1
Soliditet -481.7 -414.1 -400.5 -85.5 -277.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5 -0.6
Gjeldsgrad -1.2 -1.2 -1.2 -2.2 -1.4
Total kapitalrentabilitet -8.6 -8.8 -10.4 -2.9 -13.6
Signatur
07.06.2006
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex