Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Blomsterdalen Apotek AS
Juridisk navn:  Blomsterdalen Apotek AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55221122
Postboks 60 Blomsterdalen Senter Fax: 55221121
5868 Bergen 5258 Blomsterdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991522778
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 7/12/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Trond Nysæther
Regnskapsfører: Haslestad Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.93%
Resultat  
  
-90.96%
Egenkapital  
  
2.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.692.000 19.172.000 19.253.000 17.492.000 16.652.000
Resultat: 111.000 1.228.000 -245.000 -138.000 201.000
Egenkapital: 434.000 424.000 140.000 385.000 509.000
Regnskap for  Blomsterdalen Apotek AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.692.000 19.172.000 19.253.000 17.492.000 16.652.000
Driftskostnader -20.559.000 -19.394.000 -19.491.000 -17.610.000 -16.463.000
Driftsresultat 133.000 -223.000 -239.000 -118.000 190.000
Finansinntekter 0 1.477.000 49.000 25.000 50.000
Finanskostnader -23.000 -25.000 -56.000 -44.000 -38.000
Finans -23.000 1.452.000 -7.000 -19.000 12.000
Resultat før skatt 111.000 1.228.000 -245.000 -138.000 201.000
Skattekostnad 0 0 0 14.000 -57.000
Årsresultat 111.000 1.228.000 -245.000 -124.000 144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 834.000 1.061.000 1.389.000 1.284.000 1.289.000
Sum omløpsmidler 2.882.000 2.941.000 2.690.000 2.861.000 2.659.000
Sum eiendeler 3.716.000 4.002.000 4.079.000 4.145.000 3.948.000
Sum opptjent egenkapital 284.000 274.000 -310.000 -65.000 59.000
Sum egenkapital 434.000 424.000 140.000 385.000 509.000
Sum langsiktig gjeld 250.000 393.000 536.000 679.000 835.000
Sum kortsiktig gjeld 3.033.000 3.186.000 3.404.000 3.082.000 2.604.000
Sum gjeld og egenkapital 3.717.000 4.003.000 4.080.000 4.146.000 3.948.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.673.000 19.142.000 19.236.000 17.445.000 16.625.000
Andre inntekter 19.000 30.000 16.000 47.000 27.000
Driftsinntekter 20.692.000 19.172.000 19.253.000 17.492.000 16.652.000
Varekostnad -15.197.000 -13.760.000 -14.297.000 -12.837.000 -11.885.000
Lønninger -4.174.000 -4.377.000 -4.024.000 -3.687.000 -3.487.000
Avskrivning -31.000 -101.000 -101.000 -101.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.157.000 -1.156.000 -1.069.000 -985.000 -991.000
Driftskostnader -20.559.000 -19.394.000 -19.491.000 -17.610.000 -16.463.000
Driftsresultat 133.000 -223.000 -239.000 -118.000 190.000
Finansinntekter 0 1.477.000 49.000 25.000 50.000
Finanskostnader -23.000 -25.000 -56.000 -44.000 -38.000
Finans -23.000 1.452.000 -7.000 -19.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -150.000
Årsresultat 111.000 1.228.000 -245.000 -124.000 144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 95.000 126.000 227.000 272.000 277.000
Sum varige driftsmidler 95.000 126.000 227.000 272.000 277.000
Sum finansielle anleggsmidler 739.000 936.000 1.162.000 1.012.000 1.012.000
Sum anleggsmidler 834.000 1.061.000 1.389.000 1.284.000 1.289.000
Varebeholdning 1.525.000 1.490.000 1.343.000 1.346.000 1.248.000
Kundefordringer 944.000 544.000 730.000 545.000 725.000
Andre fordringer 15.000 48.000 178.000 127.000 98.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 399.000 858.000 440.000 843.000 588.000
Sum omløpsmidler 2.882.000 2.941.000 2.690.000 2.861.000 2.659.000
Sum eiendeler 3.716.000 4.002.000 4.079.000 4.145.000 3.948.000
Sum opptjent egenkapital 284.000 274.000 -310.000 -65.000 59.000
Sum egenkapital 434.000 424.000 140.000 385.000 509.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 250.000 393.000 536.000 679.000 835.000
Leverandørgjeld 1.997.000 2.167.000 2.453.000 2.208.000 1.519.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 65.000
Skyldig offentlige avgifter 453.000 465.000 432.000 387.000 392.000
Utbytte 0 0 0 0 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 583.000 553.000 519.000 487.000 478.000
Sum kortsiktig gjeld 3.033.000 3.186.000 3.404.000 3.082.000 2.604.000
Sum gjeld og egenkapital 3.717.000 4.003.000 4.080.000 4.146.000 3.948.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -151.000 -245.000 -714.000 -221.000 55.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 0.8 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6
Soliditet 11.7 10.6 3.4 9.3 12.9
Resultatgrad 0.6 -1.2 -1.2 -0.7 1.1
Rentedekningsgrad 5.8 -8.9 -4.3 -2.1 6.3
Gjeldsgrad 7.6 8.4 28.1 9.8 6.8
Total kapitalrentabilitet 3.6 31.3 -4.7 -2.2 6.1
Signatur
09.04.2010
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2016
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex