Blomsterkasseriet As
Juridisk navn:  Blomsterkasseriet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamle E6 639 Gamle E6 639 Fax:
7623 Ronglan 7623 Ronglan
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Levanger
Org.nr: 918753036
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/7/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Falstads Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.81%
Resultat  
  
81.25%
Egenkapital  
  
-33.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 817.000 994.000
Resultat: -3.000 -16.000
Egenkapital: 6.000 9.000
Regnskap for  Blomsterkasseriet As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 817.000 994.000
Driftskostnader -800.000 -1.010.000
Driftsresultat 16.000 -16.000
Finansinntekter 0 2.000
Finanskostnader -19.000 -2.000
Finans -19.000 0
Resultat før skatt -3.000 -16.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -3.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 103.000 0
Sum omløpsmidler 8.000 38.000
Sum eiendeler 111.000 38.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 -16.000
Sum egenkapital 6.000 9.000
Sum langsiktig gjeld 76.000 0
Sum kortsiktig gjeld 29.000 29.000
Sum gjeld og egenkapital 111.000 37.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 817.000 994.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 817.000 994.000
Varekostnad -478.000 -607.000
Lønninger -138.000 -263.000
Avskrivning -11.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -173.000 -140.000
Driftskostnader -800.000 -1.010.000
Driftsresultat 16.000 -16.000
Finansinntekter 0 2.000
Finanskostnader -19.000 -2.000
Finans -19.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -3.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 103.000 0
Sum varige driftsmidler 103.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 103.000 0
Varebeholdning 79.000 12.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 12.000 4.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 22.000
Sum omløpsmidler 8.000 38.000
Sum eiendeler 111.000 38.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 -16.000
Sum egenkapital 6.000 9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 76.000 0
Leverandørgjeld 20.000 1.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter -5.000 4.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 29.000 29.000
Sum gjeld og egenkapital 111.000 37.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -21.000 9.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.3
Likviditetsgrad 2 -2.4 0.9
Soliditet 5.4 23.7
Resultatgrad 2 -1.6
Rentedekningsgrad 0.8
Gjeldsgrad 17.5 3.2
Total kapitalrentabilitet 14.4 -36.8
Signatur
24.03.2017
Prokurister
24.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex