Blue Chip Invest As
Juridisk navn:  Blue Chip Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Prost Christies vei 17B Prost Christies vei 17B Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 920416381
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/9/2018 2
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3150%
Egenkapital  
  
610%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: 122.000 -4.000
Egenkapital: 142.000 20.000
Regnskap for  Blue Chip Invest As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 136.000 0
Finanskostnader -14.000 -4.000
Finans 122.000 -4.000
Resultat før skatt 122.000 -4.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 122.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.182.000 781.000
Sum omløpsmidler 109.000 1.000
Sum eiendeler 1.291.000 782.000
Sum opptjent egenkapital 112.000 -4.000
Sum egenkapital 142.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 1.148.000 761.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.290.000 781.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 136.000 0
Finanskostnader -14.000 -4.000
Finans 122.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 122.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.182.000 781.000
Sum anleggsmidler 1.182.000 781.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 109.000 1.000
Sum omløpsmidler 109.000 1.000
Sum eiendeler 1.291.000 782.000
Sum opptjent egenkapital 112.000 -4.000
Sum egenkapital 142.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.148.000 761.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.290.000 781.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 109.000 1.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 2.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 0
Gjeldsgrad 8.1 3
Total kapitalrentabilitet 10.5 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex