Blue Protein AS
Juridisk navn:  Blue Protein AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55086526
Eidsbøen Eidsbøen Fax: 56182861
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 880728652
Aksjekapital: 1.800.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/16/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.83%
Resultat  
  
239.91%
Egenkapital  
  
63.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 677.000 474.000 1.069.000 101.000 128.000
Resultat: 319.000 -228.000 534.000 -38.000 -21.000
Egenkapital: 767.000 470.000 698.000 237.000 597.000
Regnskap for  Blue Protein AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 677.000 474.000 1.069.000 101.000 128.000
Driftskostnader -359.000 -703.000 -243.000 -137.000 -154.000
Driftsresultat 318.000 -228.000 826.000 -35.000 -27.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 -2.000 8.000
Finanskostnader 0 0 -293.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 1.000 -292.000 -3.000 7.000
Resultat før skatt 319.000 -228.000 534.000 -38.000 -21.000
Skattekostnad -21.000 0 -73.000 0 0
Årsresultat 298.000 -228.000 461.000 -38.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 374.000 129.000 79.000 372.000 625.000
Sum omløpsmidler 600.000 398.000 1.229.000 168.000 153.000
Sum eiendeler 974.000 527.000 1.308.000 540.000 778.000
Sum opptjent egenkapital -1.033.000 -1.330.000 -1.102.000 -1.563.000 -1.203.000
Sum egenkapital 767.000 470.000 698.000 237.000 597.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 47.000 0
Sum kortsiktig gjeld 207.000 58.000 610.000 256.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 974.000 528.000 1.308.000 540.000 777.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 677.000 474.000 1.069.000 101.000 128.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 677.000 474.000 1.069.000 101.000 128.000
Varekostnad -7.000 -20.000 -12.000 0 0
Lønninger -23.000 -25.000 -27.000 -26.000 -27.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -329.000 -658.000 -204.000 -111.000 -127.000
Driftskostnader -359.000 -703.000 -243.000 -137.000 -154.000
Driftsresultat 318.000 -228.000 826.000 -35.000 -27.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 -2.000 8.000
Finanskostnader 0 0 -293.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 1.000 -292.000 -3.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 298.000 -228.000 461.000 -38.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 374.000 129.000 79.000 372.000 625.000
Sum anleggsmidler 374.000 129.000 79.000 372.000 625.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 242.000 110.000 9.000 12.000 0
Andre fordringer 8.000 8.000 10.000 24.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0 13.000
Kasse, bank 349.000 280.000 1.209.000 131.000 105.000
Sum omløpsmidler 600.000 398.000 1.229.000 168.000 153.000
Sum eiendeler 974.000 527.000 1.308.000 540.000 778.000
Sum opptjent egenkapital -1.033.000 -1.330.000 -1.102.000 -1.563.000 -1.203.000
Sum egenkapital 767.000 470.000 698.000 237.000 597.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 47.000 0
Leverandørgjeld 68.000 -4.000 1.000 3.000 2.000
Betalbar skatt 21.000 0 73.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 131.000 8.000 261.000 22.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -13.000 54.000 275.000 230.000 160.000
Sum kortsiktig gjeld 207.000 58.000 610.000 256.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 974.000 528.000 1.308.000 540.000 777.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 393.000 340.000 619.000 -88.000 -27.000
Likviditetsgrad 1 2.9 6.9 2 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 2.9 6.9 2 0.7 0.9
Soliditet 78.7 8 53.4 43.9 76.8
Resultatgrad 4 -48.1 77.3 -34.7 -21.1
Rentedekningsgrad 2.8 -37.0 -19.0
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.9 1.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 32.8 63.2 -6.9 -2.4
Signatur
30.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex