Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bm Eiendommer AS
Juridisk navn:  Bm Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91148493
Nedre Bakklandet 58B Nedre Bakklandet 58 Fax:
7014 Trondheim 7014 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 988858064
Aksjekapital: 420.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/25/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Inter Nor Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.52%
Resultat  
  
65.12%
Egenkapital  
  
6.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.228.000 7.185.000 3.893.000 17.483.000 21.383.000
Resultat: 3.390.000 2.053.000 -1.117.000 12.379.000 15.897.000
Egenkapital: 43.430.000 40.785.000 39.256.000 36.539.000 27.056.000
Regnskap for  Bm Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.228.000 7.185.000 3.893.000 17.483.000 21.383.000
Driftskostnader -3.772.000 -3.540.000 -3.688.000 -3.359.000 -3.950.000
Driftsresultat 4.457.000 3.645.000 205.000 14.125.000 17.433.000
Finansinntekter 274.000 306.000 744.000 329.000 562.000
Finanskostnader -1.340.000 -1.897.000 -2.066.000 -2.075.000 -2.098.000
Finans -1.066.000 -1.591.000 -1.322.000 -1.746.000 -1.536.000
Resultat før skatt 3.390.000 2.053.000 -1.117.000 12.379.000 15.897.000
Skattekostnad -745.000 -291.000 459.000 -2.896.000 -3.900.000
Årsresultat 2.645.000 1.762.000 -659.000 9.483.000 11.997.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 71.416.000 74.308.000 55.223.000 48.699.000 58.470.000
Sum omløpsmidler 7.929.000 12.293.000 36.869.000 38.495.000 17.036.000
Sum eiendeler 79.345.000 86.601.000 92.092.000 87.194.000 75.506.000
Sum opptjent egenkapital 43.010.000 40.365.000 38.836.000 36.119.000 26.636.000
Sum egenkapital 43.430.000 40.785.000 39.256.000 36.539.000 27.056.000
Sum langsiktig gjeld 33.683.000 42.786.000 46.484.000 46.853.000 45.254.000
Sum kortsiktig gjeld 2.232.000 3.031.000 6.353.000 3.802.000 3.196.000
Sum gjeld og egenkapital 79.345.000 86.602.000 92.093.000 87.194.000 75.506.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 12.000 0
Andre inntekter 8.228.000 7.185.000 3.893.000 17.471.000 21.383.000
Driftsinntekter 8.228.000 7.185.000 3.893.000 17.483.000 21.383.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -436.000 -1.004.000 -987.000 -961.000 -945.000
Avskrivning -878.000 -868.000 -865.000 -862.000 -866.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.458.000 -1.668.000 -1.836.000 -1.536.000 -2.139.000
Driftskostnader -3.772.000 -3.540.000 -3.688.000 -3.359.000 -3.950.000
Driftsresultat 4.457.000 3.645.000 205.000 14.125.000 17.433.000
Finansinntekter 274.000 306.000 744.000 329.000 562.000
Finanskostnader -1.340.000 -1.897.000 -2.066.000 -2.075.000 -2.098.000
Finans -1.066.000 -1.591.000 -1.322.000 -1.746.000 -1.536.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.645.000 1.762.000 -659.000 9.483.000 11.997.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 70.753.000 73.732.000 54.610.000 44.278.000 54.012.000
Maskiner anlegg 85.000 46.000 82.000 118.000 154.000
Driftsløsøre 48.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 70.885.000 73.777.000 54.692.000 44.396.000 54.166.000
Sum finansielle anleggsmidler 531.000 531.000 531.000 4.304.000 4.304.000
Sum anleggsmidler 71.416.000 74.308.000 55.223.000 48.699.000 58.470.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 72.000 77.000 2.000 167.000 123.000
Andre fordringer 43.000 41.000 276.000 713.000 793.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.516.000 6.828.000 31.741.000 37.615.000 16.120.000
Sum omløpsmidler 7.929.000 12.293.000 36.869.000 38.495.000 17.036.000
Sum eiendeler 79.345.000 86.601.000 92.092.000 87.194.000 75.506.000
Sum opptjent egenkapital 43.010.000 40.365.000 38.836.000 36.119.000 26.636.000
Sum egenkapital 43.430.000 40.785.000 39.256.000 36.539.000 27.056.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.783.000 3.986.000 4.394.000 4.763.000 3.164.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 302.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 33.683.000 42.786.000 46.484.000 46.853.000 45.254.000
Leverandørgjeld 693.000 640.000 3.794.000 407.000 123.000
Betalbar skatt 949.000 630.000 869.000 1.298.000 1.015.000
Skyldig offentlige avgifter 159.000 392.000 269.000 408.000 344.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 431.000 1.068.000 1.421.000 1.690.000 1.713.000
Sum kortsiktig gjeld 2.232.000 3.031.000 6.353.000 3.802.000 3.196.000
Sum gjeld og egenkapital 79.345.000 86.602.000 92.093.000 87.194.000 75.506.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.697.000 9.262.000 30.516.000 34.693.000 13.840.000
Likviditetsgrad 1 3.6 4.1 5.8 10.1 5.3
Likviditetsgrad 2 3.6 4.1 5.8 10.1 5.4
Soliditet 54.7 47.1 42.6 41.9 35.8
Resultatgrad 54.2 50.7 5.3 80.8 81.5
Rentedekningsgrad 3.3 1.9 0.1 6.8 8.6
Gjeldsgrad 0.8 1.1 1.3 1.4 1.8
Total kapitalrentabilitet 6 4.6 1 16.6 23.8
Signatur
15.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex