Bm Tekst Foto AS
Juridisk navn:  Bm Tekst Foto AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22521878
Rolf Hofmos Gate 11 Rolf Hofmos Gate 11 Fax:
0655 Oslo 655 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 951598127
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/28/1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ltst As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.32%
Resultat  
  
-15.56%
Egenkapital  
  
9.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 628.000 626.000 683.000 758.000 768.000
Resultat: 38.000 45.000 42.000 44.000 146.000
Egenkapital: 309.000 281.000 249.000 221.000 189.000
Regnskap for  Bm Tekst Foto AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 628.000 626.000 683.000 758.000 768.000
Driftskostnader -589.000 -573.000 -632.000 -703.000 -620.000
Driftsresultat 38.000 53.000 52.000 55.000 148.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -9.000 -10.000 -12.000 -2.000
Finans -1.000 -9.000 -10.000 -11.000 -1.000
Resultat før skatt 38.000 45.000 42.000 44.000 146.000
Skattekostnad -9.000 -13.000 -13.000 -12.000 -38.000
Årsresultat 28.000 32.000 28.000 32.000 108.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.000 87.000 94.000 123.000 161.000
Sum omløpsmidler 295.000 419.000 574.000 526.000 238.000
Sum eiendeler 331.000 506.000 668.000 649.000 399.000
Sum opptjent egenkapital 209.000 181.000 149.000 121.000 89.000
Sum egenkapital 309.000 281.000 249.000 221.000 189.000
Sum langsiktig gjeld 0 105.000 147.000 186.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 120.000 272.000 243.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 331.000 506.000 668.000 650.000 399.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 628.000 626.000 683.000 758.000 768.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 628.000 626.000 683.000 758.000 768.000
Varekostnad -36.000 -8.000 -23.000 -29.000 0
Lønninger -63.000 -113.000 -157.000 -214.000 -183.000
Avskrivning -89.000 -33.000 -30.000 -37.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -401.000 -419.000 -422.000 -423.000 -418.000
Driftskostnader -589.000 -573.000 -632.000 -703.000 -620.000
Driftsresultat 38.000 53.000 52.000 55.000 148.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -9.000 -10.000 -12.000 -2.000
Finans -1.000 -9.000 -10.000 -11.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 32.000 28.000 32.000 108.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 26.000 87.000 94.000 123.000 161.000
Sum varige driftsmidler 26.000 87.000 94.000 123.000 161.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 36.000 87.000 94.000 123.000 161.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 117.000 38.000 56.000 29.000 100.000
Andre fordringer 0 0 0 0 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 179.000 381.000 518.000 497.000 132.000
Sum omløpsmidler 295.000 419.000 574.000 526.000 238.000
Sum eiendeler 331.000 506.000 668.000 649.000 399.000
Sum opptjent egenkapital 209.000 181.000 149.000 121.000 89.000
Sum egenkapital 309.000 281.000 249.000 221.000 189.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 5.000 7.000 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 105.000 147.000 186.000 10.000
Leverandørgjeld 6.000 2.000 12.000 25.000 69.000
Betalbar skatt 22.000 15.000 16.000 14.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 49.000 68.000 79.000 77.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -9.000 54.000 177.000 124.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 120.000 272.000 243.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 331.000 506.000 668.000 650.000 399.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 273.000 299.000 302.000 283.000 38.000
Likviditetsgrad 1 13.4 3.5 2.1 2.2 1.2
Likviditetsgrad 2 13.4 3.5 2.1 2.2 1.2
Soliditet 93.4 55.5 37.3 34.0 47.4
Resultatgrad 6.1 8.5 7.6 7.3 19.3
Rentedekningsgrad 3 5.9 5.2 4.7 74.5
Gjeldsgrad 0.1 0.8 1.7 1.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 11.5 10.5 7.8 8.6 37.3
Signatur
30.12.2011
STYRETS FORMANN TEGNER FIRMAET.
Prokurister
30.12.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
BJØRN MOHOLDT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex