Bnr Invest As
Juridisk navn:  Bnr Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46777889
Bispeveien 65 Bispeveien 65 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 998448875
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/22/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bærum Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
244.29%
Egenkapital  
  
49.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 155.000 0 542.000 0 205.000
Resultat: 101.000 -70.000 420.000 -202.000 174.000
Egenkapital: 285.000 191.000 261.000 -98.000 104.000
Regnskap for  Bnr Invest As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 155.000 0 542.000 0 205.000
Driftskostnader -58.000 -11.000 -29.000 -93.000 -28.000
Driftsresultat 97.000 -11.000 514.000 -94.000 177.000
Finansinntekter 105.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -101.000 -61.000 -96.000 -109.000 -3.000
Finans 4.000 -59.000 -94.000 -108.000 -2.000
Resultat før skatt 101.000 -70.000 420.000 -202.000 174.000
Skattekostnad -8.000 0 -61.000 0 -49.000
Årsresultat 94.000 -70.000 359.000 -202.000 125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.607.000 250.000 250.000 2.697.000 2.051.000
Sum omløpsmidler 479.000 1.872.000 3.442.000 581.000 1.367.000
Sum eiendeler 5.086.000 2.122.000 3.692.000 3.278.000 3.418.000
Sum opptjent egenkapital 255.000 161.000 231.000 -128.000 74.000
Sum egenkapital 285.000 191.000 261.000 -98.000 104.000
Sum langsiktig gjeld 2.964.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.837.000 1.931.000 3.431.000 3.376.000 3.314.000
Sum gjeld og egenkapital 5.086.000 2.122.000 3.692.000 3.278.000 3.418.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 542.000 0 205.000
Andre inntekter 155.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 155.000 0 542.000 0 205.000
Varekostnad 0 0 0 0 -2.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -58.000 -11.000 -29.000 -93.000 -26.000
Driftskostnader -58.000 -11.000 -29.000 -93.000 -28.000
Driftsresultat 97.000 -11.000 514.000 -94.000 177.000
Finansinntekter 105.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -101.000 -61.000 -96.000 -109.000 -3.000
Finans 4.000 -59.000 -94.000 -108.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 94.000 -70.000 359.000 -202.000 125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.607.000 250.000 250.000 2.697.000 2.051.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.607.000 250.000 250.000 2.697.000 2.051.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.607.000 250.000 250.000 2.697.000 2.051.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 21.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 479.000 1.872.000 3.442.000 560.000 1.362.000
Sum omløpsmidler 479.000 1.872.000 3.442.000 581.000 1.367.000
Sum eiendeler 5.086.000 2.122.000 3.692.000 3.278.000 3.418.000
Sum opptjent egenkapital 255.000 161.000 231.000 -128.000 74.000
Sum egenkapital 285.000 191.000 261.000 -98.000 104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.964.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 2.000 1.000
Betalbar skatt 8.000 0 61.000 0 28.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.830.000 1.931.000 3.370.000 3.375.000 3.285.000
Sum kortsiktig gjeld 1.837.000 1.931.000 3.431.000 3.376.000 3.314.000
Sum gjeld og egenkapital 5.086.000 2.122.000 3.692.000 3.278.000 3.418.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.358.000 -59.000 11.000 -2.795.000 -1.947.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1 1.0 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 0.3 1 1.1 0.2 0.5
Soliditet 5.6 9 7.1 -3.0 3.0
Resultatgrad 62.6 94.8 86.3
Rentedekningsgrad 1 -0.2 5.4 -0.9 59.3
Gjeldsgrad 16.8 10.1 13.1 -34.4 31.9
Total kapitalrentabilitet 4 -0.4 14.0 -2.8 5.2
Signatur
03.12.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex