Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bo Møbler AS
Juridisk navn:  Bo Møbler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73804300
Postboks 1948 Brøsetvegen 177 Fax: 73804343
7448 Trondheim 7050 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 917853290
Aksjekapital: 7.800.000 NOK
Antall ansatte: 43
Etableringsdato: 9/13/1963
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Arne J Buvik AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.37%
Resultat  
  
-137.41%
Egenkapital  
  
-3.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 103.860.000 106.379.000 113.964.000 118.831.000 114.242.000
Resultat: -692.000 1.850.000 2.781.000 3.303.000 3.556.000
Egenkapital: 15.671.000 16.212.000 16.275.000 16.263.000 16.322.000
Regnskap for  Bo Møbler AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 103.860.000 106.379.000 113.964.000 118.831.000 114.242.000
Driftskostnader -104.689.000 -104.599.000 -111.150.000 -115.575.000 -110.664.000
Driftsresultat -829.000 1.780.000 2.814.000 3.255.000 3.579.000
Finansinntekter 149.000 125.000 131.000 163.000 271.000
Finanskostnader -11.000 -55.000 -164.000 -115.000 -295.000
Finans 138.000 70.000 -33.000 48.000 -24.000
Resultat før skatt -692.000 1.850.000 2.781.000 3.303.000 3.556.000
Skattekostnad 151.000 -446.000 -687.000 -843.000 -995.000
Årsresultat -541.000 1.404.000 2.094.000 2.460.000 2.561.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.956.000 4.980.000 5.622.000 6.340.000 6.602.000
Sum omløpsmidler 22.079.000 25.829.000 29.504.000 30.532.000 26.209.000
Sum eiendeler 27.035.000 30.809.000 35.126.000 36.872.000 32.811.000
Sum opptjent egenkapital 7.871.000 8.412.000 8.475.000 8.463.000 8.522.000
Sum egenkapital 15.671.000 16.212.000 16.275.000 16.263.000 16.322.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 2.129.000 4.086.000 2.356.000
Sum kortsiktig gjeld 11.364.000 14.594.000 16.722.000 16.522.000 14.132.000
Sum gjeld og egenkapital 27.035.000 30.808.000 35.126.000 36.871.000 32.810.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 101.660.000 104.288.000 111.816.000 116.725.000 112.155.000
Andre inntekter 2.200.000 2.091.000 2.148.000 2.105.000 2.087.000
Driftsinntekter 103.860.000 106.379.000 113.964.000 118.831.000 114.242.000
Varekostnad -62.122.000 -65.714.000 -70.911.000 -73.917.000 -70.141.000
Lønninger -19.934.000 -17.881.000 -18.434.000 -19.131.000 -18.934.000
Avskrivning -611.000 -634.000 -689.000 -794.000 -842.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.022.000 -20.370.000 -21.116.000 -21.733.000 -20.747.000
Driftskostnader -104.689.000 -104.599.000 -111.150.000 -115.575.000 -110.664.000
Driftsresultat -829.000 1.780.000 2.814.000 3.255.000 3.579.000
Finansinntekter 149.000 125.000 131.000 163.000 271.000
Finanskostnader -11.000 -55.000 -164.000 -115.000 -295.000
Finans 138.000 70.000 -33.000 48.000 -24.000
Konsernbidrag 0 -1.466.000 -2.082.000 -2.520.000 -1.454.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -541.000 1.404.000 2.094.000 2.460.000 2.561.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 375.000 224.000 232.000 262.000 265.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.581.000 4.756.000 5.390.000 6.079.000 6.337.000
Sum varige driftsmidler 4.581.000 4.756.000 5.390.000 6.079.000 6.337.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.956.000 4.980.000 5.622.000 6.340.000 6.602.000
Varebeholdning 14.586.000 15.973.000 18.792.000 16.452.000 18.069.000
Kundefordringer 160.000 220.000 354.000 330.000 237.000
Andre fordringer 103.000 713.000 900.000 1.064.000 1.177.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.847.000 8.604.000 8.548.000 11.194.000 6.501.000
Sum omløpsmidler 22.079.000 25.829.000 29.504.000 30.532.000 26.209.000
Sum eiendeler 27.035.000 30.809.000 35.126.000 36.872.000 32.811.000
Sum opptjent egenkapital 7.871.000 8.412.000 8.475.000 8.463.000 8.522.000
Sum egenkapital 15.671.000 16.212.000 16.275.000 16.263.000 16.322.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 251.000 251.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.234.000 2.688.000 3.628.000 2.085.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 2.129.000 4.086.000 2.356.000
Leverandørgjeld 2.022.000 2.916.000 4.241.000 4.584.000 4.674.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.103.000 3.526.000 3.764.000 2.002.000 1.938.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.239.000 5.918.000 6.029.000 6.309.000 5.435.000
Sum kortsiktig gjeld 11.364.000 14.594.000 16.722.000 16.522.000 14.132.000
Sum gjeld og egenkapital 27.035.000 30.808.000 35.126.000 36.871.000 32.810.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.715.000 11.235.000 12.782.000 14.010.000 12.077.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.6 0.9 0.6
Soliditet 5 52.6 46.3 44.1 49.7
Resultatgrad -0.8 1.7 2.5 2.7 3.1
Rentedekningsgrad -75.4 32.4 17.2 28.3 13.1
Gjeldsgrad 0.7 0.9 1.2 1.3 1.0
Total kapitalrentabilitet -2.5 6.2 8.4 9.3 11.7
Signatur
14.05.2020
STYRETS FORMANN, ELLER AV TO STYREMEDLEMMER I FORENING.
Prokurister
26.06.2013
PROKURA HVER FOR SEG
SVEIN ØKSNES
PER LIE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex