Bodø Båtforening BA
Juridisk navn:  Bodø Båtforening BA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48233413
Moloveien 6 Moloveien 6 Fax: 75520590
8003 Bodø 8003 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 982764629
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/28/1955
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Adminor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.44%
Resultat  
  
-76.56%
Egenkapital  
  
2.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.610.000 2.947.000 2.758.000 2.412.000 2.981.000
Resultat: 94.000 401.000 -140.000 160.000 20.000
Egenkapital: 4.266.000 4.172.000 3.773.000 4.133.000 3.114.000
Regnskap for  Bodø Båtforening BA
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.610.000 2.947.000 2.758.000 2.412.000 2.981.000
Driftskostnader -2.608.000 -2.602.000 -3.016.000 -2.328.000 -3.096.000
Driftsresultat 2.000 344.000 -258.000 83.000 -115.000
Finansinntekter 93.000 57.000 119.000 76.000 135.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 92.000 57.000 118.000 76.000 135.000
Resultat før skatt 94.000 401.000 -140.000 160.000 20.000
Skattekostnad 0 -2.000 -1.000 -1.000 0
Årsresultat 94.000 399.000 -141.000 159.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.246.000 7.405.000 7.546.000 7.699.000 8.183.000
Sum omløpsmidler 5.873.000 5.664.000 5.575.000 6.252.000 4.900.000
Sum eiendeler 13.119.000 13.069.000 13.121.000 13.951.000 13.083.000
Sum opptjent egenkapital 4.266.000 4.172.000 3.773.000 4.133.000 3.114.000
Sum egenkapital 4.266.000 4.172.000 3.773.000 4.133.000 3.114.000
Sum langsiktig gjeld 7.735.000 8.205.000 9.002.000 9.221.000 9.293.000
Sum kortsiktig gjeld 1.117.000 693.000 346.000 598.000 676.000
Sum gjeld og egenkapital 13.118.000 13.070.000 13.121.000 13.952.000 13.083.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 262.000 275.000 269.000 303.000 315.000
Andre inntekter 2.348.000 2.671.000 2.489.000 2.109.000 2.666.000
Driftsinntekter 2.610.000 2.947.000 2.758.000 2.412.000 2.981.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -519.000 -421.000 -572.000 -491.000 -585.000
Avskrivning -315.000 -303.000 -300.000 -300.000 -280.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -482.000 -478.000 -436.000 -305.000 -318.000
Driftskostnader -2.608.000 -2.602.000 -3.016.000 -2.328.000 -3.096.000
Driftsresultat 2.000 344.000 -258.000 83.000 -115.000
Finansinntekter 93.000 57.000 119.000 76.000 135.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 92.000 57.000 118.000 76.000 135.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 94.000 399.000 -141.000 159.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.783.000 3.813.000 3.843.000 3.873.000 3.903.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 282.000 323.000 345.000 411.000 471.000
Sum varige driftsmidler 5.268.000 5.548.000 5.811.000 6.117.000 6.417.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.978.000 1.856.000 1.735.000 1.583.000 1.766.000
Sum anleggsmidler 7.246.000 7.405.000 7.546.000 7.699.000 8.183.000
Varebeholdning 0 0 0 0 128.000
Kundefordringer 700.000 619.000 417.000 364.000 117.000
Andre fordringer 126.000 42.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.047.000 5.003.000 5.159.000 5.888.000 4.656.000
Sum omløpsmidler 5.873.000 5.664.000 5.575.000 6.252.000 4.900.000
Sum eiendeler 13.119.000 13.069.000 13.121.000 13.951.000 13.083.000
Sum opptjent egenkapital 4.266.000 4.172.000 3.773.000 4.133.000 3.114.000
Sum egenkapital 4.266.000 4.172.000 3.773.000 4.133.000 3.114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.735.000 8.205.000 9.002.000 9.221.000 9.293.000
Leverandørgjeld 14.000 0 0 279.000 331.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 15.000 27.000 53.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.084.000 677.000 319.000 266.000 330.000
Sum kortsiktig gjeld 1.117.000 693.000 346.000 598.000 676.000
Sum gjeld og egenkapital 13.118.000 13.070.000 13.121.000 13.952.000 13.083.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.756.000 4.971.000 5.229.000 5.654.000 4.224.000
Likviditetsgrad 1 5.3 8.2 16.1 10.5 7.2
Likviditetsgrad 2 5.3 8.2 16.1 10.5 7.1
Soliditet 32.5 31.9 28.8 29.6 23.8
Resultatgrad 0.1 11.7 -9.4 3.4 -3.9
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 2.1 2.1 2.5 2.4 3.2
Total kapitalrentabilitet 0.7 3.1 -1.1 1.1 0.2
Signatur
08.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex