Bofs Holding As
Juridisk navn:  Bofs Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Espen Eftedal Svensen Kalkbrennerveien 6 C/O Espen Eftedal Svensen Kalkbrennerveien 6 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 916664990
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 1/11/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pravda Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-264.29%
Egenkapital  
  
27025%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016
Omsetning: 0 0
Resultat: -51.000 -14.000
Egenkapital: 2.170.000 8.000
Regnskap for  Bofs Holding As
Resultat 2017 2016
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -14.000 -3.000
Driftsresultat -14.000 -3.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -37.000 -11.000
Finans -37.000 -11.000
Resultat før skatt -51.000 -14.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -51.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.956.000 737.000
Sum omløpsmidler 48.000 26.000
Sum eiendeler 4.004.000 763.000
Sum opptjent egenkapital -65.000 -14.000
Sum egenkapital 2.170.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 1.832.000 588.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 167.000
Sum gjeld og egenkapital 4.003.000 763.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -3.000
Driftskostnader -14.000 -3.000
Driftsresultat -14.000 -3.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -37.000 -11.000
Finans -37.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -51.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.956.000 737.000
Sum anleggsmidler 3.956.000 737.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 48.000 26.000
Sum omløpsmidler 48.000 26.000
Sum eiendeler 4.004.000 763.000
Sum opptjent egenkapital -65.000 -14.000
Sum egenkapital 2.170.000 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.832.000 588.000
Leverandørgjeld 1.000 167.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 167.000
Sum gjeld og egenkapital 4.003.000 763.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.000 -141.000
Likviditetsgrad 1 4 0.2
Likviditetsgrad 2 4 0.2
Soliditet 54.2 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4 -0.3
Gjeldsgrad 0.8 94.4
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.4
Signatur
05.07.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex