Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bogen AS
Juridisk navn:  Bogen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75031633
Horsfjordveien 10 Horsfjordveien 10 Fax: 75032450
7982 Bindalseidet 7982 Bindalseidet
Fylke: Kommune:
Nordland Bindal
Org.nr: 956405629
Aksjekapital: 108.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 1/1/1990 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Rebus As
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.17%
Resultat  
  
-201.09%
Egenkapital  
  
-69.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.562.000 7.888.000 7.210.000 6.364.000 7.096.000
Resultat: -554.000 -184.000 135.000 286.000 -11.000
Egenkapital: 248.000 802.000 986.000 882.000 675.000
Regnskap for  Bogen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.562.000 7.888.000 7.210.000 6.364.000 7.096.000
Driftskostnader -5.117.000 -8.072.000 -7.075.000 -6.081.000 -7.107.000
Driftsresultat -555.000 -184.000 135.000 284.000 -12.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -2.000
Finans 1.000 1.000 0 2.000 0
Resultat før skatt -554.000 -184.000 135.000 286.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 -31.000 -79.000 0
Årsresultat -554.000 -184.000 104.000 207.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 78.000 101.000 123.000 0 4.000
Sum omløpsmidler 1.504.000 2.339.000 2.378.000 2.120.000 1.906.000
Sum eiendeler 1.582.000 2.440.000 2.501.000 2.120.000 1.910.000
Sum opptjent egenkapital 140.000 694.000 878.000 774.000 567.000
Sum egenkapital 248.000 802.000 986.000 882.000 675.000
Sum langsiktig gjeld 711.000 726.000 729.000 729.000 727.000
Sum kortsiktig gjeld 624.000 912.000 786.000 509.000 508.000
Sum gjeld og egenkapital 1.583.000 2.440.000 2.501.000 2.120.000 1.910.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.561.000 7.875.000 7.205.000 6.331.000 7.092.000
Andre inntekter 1.000 13.000 4.000 34.000 4.000
Driftsinntekter 4.562.000 7.888.000 7.210.000 6.364.000 7.096.000
Varekostnad -2.556.000 -5.427.000 -4.767.000 -4.389.000 -5.018.000
Lønninger -1.771.000 -1.869.000 -1.575.000 -1.056.000 -1.354.000
Avskrivning -23.000 -23.000 -23.000 -4.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -767.000 -753.000 -710.000 -632.000 -721.000
Driftskostnader -5.117.000 -8.072.000 -7.075.000 -6.081.000 -7.107.000
Driftsresultat -555.000 -184.000 135.000 284.000 -12.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -2.000
Finans 1.000 1.000 0 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -554.000 -184.000 104.000 207.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 78.000 101.000 123.000 0 4.000
Sum varige driftsmidler 78.000 101.000 123.000 0 4.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 78.000 101.000 123.000 0 4.000
Varebeholdning 547.000 1.023.000 951.000 918.000 744.000
Kundefordringer 379.000 567.000 477.000 484.000 431.000
Andre fordringer 8.000 12.000 67.000 12.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 570.000 737.000 884.000 705.000 711.000
Sum omløpsmidler 1.504.000 2.339.000 2.378.000 2.120.000 1.906.000
Sum eiendeler 1.582.000 2.440.000 2.501.000 2.120.000 1.910.000
Sum opptjent egenkapital 140.000 694.000 878.000 774.000 567.000
Sum egenkapital 248.000 802.000 986.000 882.000 675.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 711.000 726.000 729.000 729.000 727.000
Leverandørgjeld 117.000 365.000 198.000 108.000 116.000
Betalbar skatt 0 0 31.000 79.000 0
Skyldig offentlige avgifter 203.000 197.000 273.000 224.000 256.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 304.000 349.000 284.000 98.000 136.000
Sum kortsiktig gjeld 624.000 912.000 786.000 509.000 508.000
Sum gjeld og egenkapital 1.583.000 2.440.000 2.501.000 2.120.000 1.910.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 880.000 1.427.000 1.592.000 1.611.000 1.398.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.6 3 4.2 3.8
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.8 2.4 2.3
Soliditet 15.7 32.9 39.4 41.6 35.3
Resultatgrad -12.2 -2.3 1.9 4.5 -0.2
Rentedekningsgrad 1 -5.0
Gjeldsgrad 5.4 2 1.5 1.4 1.8
Total kapitalrentabilitet -7.5 5.4 13.5 -0.5
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex