Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bohus Ålesund AS
Juridisk navn:  Bohus Ålesund AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70158900
Smibakken 2 Smibakken 2 Fax: 70158901
6018 Ålesund 6018 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Ålesund
Org.nr: 987701633
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 11.10.2004
Foretakstype: AS
Revisor: Nordmøre Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,25%
Resultat  
  
-18,2%
Egenkapital  
  
-1,41%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 64.229.000 66.386.000 71.350.000 71.286.000 71.300.000
Resultat: 3.205.000 3.918.000 4.878.000 5.705.000 5.534.000
Egenkapital: 11.182.000 11.342.000 12.482.000 11.974.000 11.866.000
Regnskap for  Bohus Ålesund AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 64.229.000 66.386.000 71.350.000 71.286.000 71.300.000
Driftskostnader -61.096.000 -62.579.000 -66.634.000 -65.783.000 -65.956.000
Driftsresultat 3.133.000 3.805.000 4.717.000 5.504.000 5.343.000
Finansinntekter 132.000 158.000 182.000 213.000 206.000
Finanskostnader -60.000 -46.000 -21.000 -13.000 -15.000
Finans 72.000 112.000 161.000 200.000 191.000
Resultat før skatt 3.205.000 3.918.000 4.878.000 5.705.000 5.534.000
Skattekostnad -865.000 -1.058.000 -1.370.000 -1.597.000 -1.549.000
Årsresultat 2.340.000 2.860.000 3.508.000 4.108.000 3.985.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.919.000 2.979.000 203.000 1.552.000 503.000
Sum omløpsmidler 19.146.000 24.925.000 26.261.000 24.861.000 23.214.000
Sum eiendeler 22.065.000 27.904.000 26.464.000 26.413.000 23.717.000
Sum opptjent egenkapital 8.182.000 8.342.000 9.482.000 8.974.000 8.866.000
Sum egenkapital 11.182.000 11.342.000 12.482.000 11.974.000 11.866.000
Sum langsiktig gjeld 0 10.000 32.000 78.000 166.000
Sum kortsiktig gjeld 10.883.000 16.553.000 13.950.000 14.360.000 11.684.000
Sum gjeld og egenkapital 22.065.000 27.905.000 26.464.000 26.412.000 23.716.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 64.038.000 66.188.000 71.071.000 71.029.000 71.092.000
Andre inntekter 192.000 198.000 278.000 257.000 208.000
Driftsinntekter 64.229.000 66.386.000 71.350.000 71.286.000 71.300.000
Varekostnad -36.825.000 -38.307.000 -40.772.000 -41.718.000 -42.442.000
Lønninger -13.396.000 -13.219.000 -13.928.000 -12.342.000 -12.461.000
Avskrivning -195.000 -90.000 -152.000 -421.000 -168.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.680.000 -10.963.000 -11.782.000 -11.302.000 -10.885.000
Driftskostnader -61.096.000 -62.579.000 -66.634.000 -65.783.000 -65.956.000
Driftsresultat 3.133.000 3.805.000 4.717.000 5.504.000 5.343.000
Finansinntekter 132.000 158.000 182.000 213.000 206.000
Finanskostnader -60.000 -46.000 -21.000 -13.000 -15.000
Finans 72.000 112.000 161.000 200.000 191.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.500.000 -4.000.000 -3.000.000 -4.000.000 -3.000.000
Årsresultat 2.340.000 2.860.000 3.508.000 4.108.000 3.985.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 8.000 119.000 181.000 262.000
Fast eiendom 0 0 0 1.089.000 40.000
Maskiner anlegg 0 0 0 53.000 151.000
Driftsløsøre 630.000 683.000 84.000 229.000 50.000
Sum varige driftsmidler 630.000 683.000 84.000 1.371.000 241.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.288.000 2.288.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.919.000 2.979.000 203.000 1.552.000 503.000
Varebeholdning 10.568.000 8.985.000 10.286.000 9.117.000 10.616.000
Kundefordringer 444.000 470.000 401.000 541.000 381.000
Andre fordringer 707.000 1.833.000 2.037.000 1.194.000 1.038.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.426.000 13.637.000 13.537.000 14.010.000 11.179.000
Sum omløpsmidler 19.146.000 24.925.000 26.261.000 24.861.000 23.214.000
Sum eiendeler 22.065.000 27.904.000 26.464.000 26.413.000 23.717.000
Sum opptjent egenkapital 8.182.000 8.342.000 9.482.000 8.974.000 8.866.000
Sum egenkapital 11.182.000 11.342.000 12.482.000 11.974.000 11.866.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 10.000 32.000 78.000 166.000
Leverandørgjeld 2.662.000 7.573.000 3.796.000 4.246.000 2.871.000
Betalbar skatt 858.000 947.000 1.308.000 1.515.000 1.501.000
Skyldig offentlige avgifter 2.280.000 1.276.000 2.621.000 2.355.000 2.086.000
Utbytte -2.500.000 -4.000.000 -3.000.000 -4.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.583.000 2.757.000 3.225.000 6.243.000 5.226.000
Sum kortsiktig gjeld 10.883.000 16.553.000 13.950.000 14.360.000 11.684.000
Sum gjeld og egenkapital 22.065.000 27.905.000 26.464.000 26.412.000 23.716.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.263.000 8.372.000 12.311.000 10.501.000 11.530.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 1.9 1.7 2.0
Likviditetsgrad 2 0.8 1.0 1.2 1.1 1.1
Soliditet 50.7 40.6 47.2 45.3 50.0
Resultatgrad 4.9 5.7 6.6 7.7 7.5
Rentedekningsgrad 54.4 86.2 233.3 439.8 369.9
Gjeldsgrad 1.0 1.5 1.1 1.2 1.0
Total kapitalrentabilitet 14.8 14.2 18.5 21.6 23.4
Signatur
15.10.2015
SIGNATUR I FELLESSKAP
HOPEN JAN OVE
HUSTAD REINERT JAKOB
Prokurister
15.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex