Bokerød Gruppen AS
Juridisk navn:  Bokerød Gruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95250862
Rådyrfaret 4 Rådyrfaret 4 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 985601232
Aksjekapital: 44.500 NOK
Etableringsdato: 4/2/2003 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: wake`n wave as
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.15%
Resultat  
  
-98.85%
Egenkapital  
  
0.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 366.000 489.000 2.000 87.000 131.000
Resultat: 2.000 174.000 -203.000 31.000 -116.000
Egenkapital: 580.000 579.000 868.000 1.025.000 968.000
Regnskap for  Bokerød Gruppen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 366.000 489.000 2.000 87.000 131.000
Driftskostnader -367.000 -319.000 -85.000 -100.000 -295.000
Driftsresultat -2.000 170.000 -83.000 -13.000 -164.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000 44.000 50.000
Finanskostnader 0 -1.000 -124.000 0 -2.000
Finans 4.000 3.000 -120.000 44.000 48.000
Resultat før skatt 2.000 174.000 -203.000 31.000 -116.000
Skattekostnad -1.000 -18.000 46.000 26.000 94.000
Årsresultat 1.000 156.000 -157.000 57.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 484.000 462.000 39.000 1.415.000 52.000
Sum omløpsmidler 624.000 870.000 1.615.000 665.000 2.278.000
Sum eiendeler 1.108.000 1.332.000 1.654.000 2.080.000 2.330.000
Sum opptjent egenkapital 536.000 535.000 824.000 980.000 923.000
Sum egenkapital 580.000 579.000 868.000 1.025.000 968.000
Sum langsiktig gjeld 393.000 491.000 619.000 820.000 1.076.000
Sum kortsiktig gjeld 135.000 261.000 166.000 235.000 287.000
Sum gjeld og egenkapital 1.109.000 1.332.000 1.654.000 2.080.000 2.331.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 366.000 489.000 2.000 87.000 110.000
Andre inntekter 0 0 0 0 21.000
Driftsinntekter 366.000 489.000 2.000 87.000 131.000
Varekostnad -154.000 -175.000 0 5.000 -16.000
Lønninger -158.000 -1.000 0 -7.000 -33.000
Avskrivning -7.000 -4.000 -24.000 -24.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -139.000 -61.000 -74.000 -226.000
Driftskostnader -367.000 -319.000 -85.000 -100.000 -295.000
Driftsresultat -2.000 170.000 -83.000 -13.000 -164.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000 44.000 50.000
Finanskostnader 0 -1.000 -124.000 0 -2.000
Finans 4.000 3.000 -120.000 44.000 48.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 156.000 -157.000 57.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 0 4.000 28.000 52.000
Sum varige driftsmidler 22.000 0 4.000 28.000 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 462.000 462.000 35.000 1.387.000 0
Sum anleggsmidler 484.000 462.000 39.000 1.415.000 52.000
Varebeholdning 0 38.000 0 0 0
Kundefordringer 219.000 17.000 4.000 4.000 10.000
Andre fordringer 0 0 2.000 36.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 406.000 814.000 1.609.000 625.000 2.231.000
Sum omløpsmidler 624.000 870.000 1.615.000 665.000 2.278.000
Sum eiendeler 1.108.000 1.332.000 1.654.000 2.080.000 2.330.000
Sum opptjent egenkapital 536.000 535.000 824.000 980.000 923.000
Sum egenkapital 580.000 579.000 868.000 1.025.000 968.000
Sum avsetninger til forpliktelser 393.000 491.000 619.000 818.000 1.074.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 393.000 491.000 619.000 820.000 1.076.000
Leverandørgjeld 0 3.000 1.000 2.000 8.000
Betalbar skatt 99.000 145.000 153.000 230.000 275.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 66.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 47.000 12.000 3.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 135.000 261.000 166.000 235.000 287.000
Sum gjeld og egenkapital 1.109.000 1.332.000 1.654.000 2.080.000 2.331.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 489.000 609.000 1.449.000 430.000 1.991.000
Likviditetsgrad 1 4.6 3.3 9.7 2.8 7.9
Likviditetsgrad 2 4.6 3.2 9.7 2.8 8.0
Soliditet 52.3 43.5 52.5 49.3 41.5
Resultatgrad -0.5 34.8 -14.9 -125.2
Rentedekningsgrad 1 -0.7 -57.0
Gjeldsgrad 0.9 1.3 0.9 1 1.4
Total kapitalrentabilitet 0.2 13.1 -4.8 1.5 -4.9
Signatur
25.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex