Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bokerød Gruppen AS
Juridisk navn:  Bokerød Gruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95250862
Rådyrfaret 4 Rådyrfaret 4 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 985601232
Aksjekapital: 44.500 NOK
Etableringsdato: 4/2/2003 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: wake`n wave as
Utvikling:
Omsetning  
  
-97.7%
Resultat  
  
-754.84%
Egenkapital  
  
-15.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 2.000 87.000 131.000 8.053.000 5.177.000
Resultat: -203.000 31.000 -116.000 6.723.000 126.000
Egenkapital: 868.000 1.025.000 968.000 1.390.000 314.000
Regnskap for  Bokerød Gruppen AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2.000 87.000 131.000 8.053.000 5.177.000
Driftskostnader -85.000 -100.000 -295.000 -1.474.000 -4.899.000
Driftsresultat -83.000 -13.000 -164.000 6.578.000 278.000
Finansinntekter 4.000 44.000 50.000 177.000 1.000
Finanskostnader -124.000 0 -2.000 -32.000 -153.000
Finans -120.000 44.000 48.000 145.000 -152.000
Resultat før skatt -203.000 31.000 -116.000 6.723.000 126.000
Skattekostnad 46.000 26.000 94.000 -1.815.000 -37.000
Årsresultat -157.000 57.000 -22.000 4.903.000 89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.000 1.415.000 52.000 3.827.000 440.000
Sum omløpsmidler 1.615.000 665.000 2.278.000 3.232.000 386.000
Sum eiendeler 1.654.000 2.080.000 2.330.000 7.059.000 826.000
Sum opptjent egenkapital 824.000 980.000 923.000 945.000 -131.000
Sum egenkapital 868.000 1.025.000 968.000 1.390.000 314.000
Sum langsiktig gjeld 619.000 820.000 1.076.000 1.445.000 0
Sum kortsiktig gjeld 166.000 235.000 287.000 4.225.000 512.000
Sum gjeld og egenkapital 1.654.000 2.080.000 2.331.000 7.060.000 826.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 87.000 110.000 915.000 5.177.000
Andre inntekter 0 0 21.000 7.137.000 0
Driftsinntekter 2.000 87.000 131.000 8.053.000 5.177.000
Varekostnad 0 5.000 -16.000 -755.000 -3.664.000
Lønninger 0 -7.000 -33.000 -154.000 -52.000
Avskrivning -24.000 -24.000 -20.000 -40.000 -154.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -61.000 -74.000 -226.000 -617.000 -1.029.000
Driftskostnader -85.000 -100.000 -295.000 -1.474.000 -4.899.000
Driftsresultat -83.000 -13.000 -164.000 6.578.000 278.000
Finansinntekter 4.000 44.000 50.000 177.000 1.000
Finanskostnader -124.000 0 -2.000 -32.000 -153.000
Finans -120.000 44.000 48.000 145.000 -152.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -3.827.000 0
Årsresultat -157.000 57.000 -22.000 4.903.000 89.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 44.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 28.000 52.000 0 392.000
Sum varige driftsmidler 4.000 28.000 52.000 0 392.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 1.387.000 0 3.827.000 4.000
Sum anleggsmidler 39.000 1.415.000 52.000 3.827.000 440.000
Varebeholdning 0 0 0 13.000 34.000
Kundefordringer 4.000 4.000 10.000 0 261.000
Andre fordringer 2.000 36.000 37.000 12.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 85.000 0
Kasse, bank 1.609.000 625.000 2.231.000 3.122.000 61.000
Sum omløpsmidler 1.615.000 665.000 2.278.000 3.232.000 386.000
Sum eiendeler 1.654.000 2.080.000 2.330.000 7.059.000 826.000
Sum opptjent egenkapital 824.000 980.000 923.000 945.000 -131.000
Sum egenkapital 868.000 1.025.000 968.000 1.390.000 314.000
Sum avsetninger til forpliktelser 619.000 818.000 1.074.000 1.443.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 619.000 820.000 1.076.000 1.445.000 0
Leverandørgjeld 1.000 2.000 8.000 22.000 331.000
Betalbar skatt 153.000 230.000 275.000 328.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 34.000 8.000
Utbytte 0 0 0 -3.827.000 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 3.000 4.000 14.000 161.000
Sum kortsiktig gjeld 166.000 235.000 287.000 4.225.000 512.000
Sum gjeld og egenkapital 1.654.000 2.080.000 2.331.000 7.060.000 826.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.449.000 430.000 1.991.000 -993.000 -126.000
Likviditetsgrad 1 9.7 2.8 7.9 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 9.7 2.8 8.0 0.8 0.7
Soliditet 52.5 49.3 41.5 19.7 38.0
Resultatgrad -14.9 -125.2 81.7 5.4
Rentedekningsgrad -0.7 -57.0 211.1 1.8
Gjeldsgrad 0.9 1 1.4 4.1 1.6
Total kapitalrentabilitet -4.8 1.5 -4.9 95.7 33.8
Signatur
25.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex