Bokn Bygg AS
Juridisk navn:  Bokn Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52748576
C/O Mæland Bygg As Terneveien 19A Hognalandsvegen Fax: 52748698
4049 Hafrsfjord 5561 Bokn
Fylke: Kommune:
Rogaland Bokn
Org.nr: 956901529
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/27/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kallesten Revisjon Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.14%
Resultat  
  
155.7%
Egenkapital  
  
6.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 152.000 175.000 208.000 178.000 226.000
Resultat: 44.000 -79.000 67.000 64.000 -55.000
Egenkapital: 552.000 520.000 580.000 531.000 436.000
Regnskap for  Bokn Bygg AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 152.000 175.000 208.000 178.000 226.000
Driftskostnader -108.000 -254.000 -141.000 -114.000 -274.000
Driftsresultat 43.000 -79.000 67.000 64.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -8.000
Finans 0 0 0 0 -8.000
Resultat før skatt 44.000 -79.000 67.000 64.000 -55.000
Skattekostnad -11.000 19.000 -18.000 -17.000 41.000
Årsresultat 33.000 -60.000 49.000 47.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 268.000 294.000 291.000 257.000 310.000
Sum omløpsmidler 292.000 287.000 339.000 301.000 164.000
Sum eiendeler 560.000 581.000 630.000 558.000 474.000
Sum opptjent egenkapital 339.000 306.000 366.000 317.000 271.000
Sum egenkapital 552.000 520.000 580.000 531.000 436.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 60.000 50.000 26.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 561.000 580.000 630.000 557.000 474.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 32.000 66.000
Andre inntekter 152.000 175.000 208.000 146.000 160.000
Driftsinntekter 152.000 175.000 208.000 178.000 226.000
Varekostnad 0 0 0 0 -55.000
Lønninger 0 0 0 0 -41.000
Avskrivning -15.000 -16.000 -16.000 -17.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -93.000 -238.000 -125.000 -97.000 -160.000
Driftskostnader -108.000 -254.000 -141.000 -114.000 -274.000
Driftsresultat 43.000 -79.000 67.000 64.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -8.000
Finans 0 0 0 0 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 33.000 -60.000 49.000 47.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 20.000 1.000 1.000 36.000
Fast eiendom 259.000 274.000 290.000 256.000 273.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 259.000 274.000 290.000 256.000 273.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 268.000 294.000 291.000 257.000 310.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 67.000 80.000 51.000 86.000 18.000
Andre fordringer 125.000 125.000 138.000 139.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 100.000 81.000 151.000 75.000 46.000
Sum omløpsmidler 292.000 287.000 339.000 301.000 164.000
Sum eiendeler 560.000 581.000 630.000 558.000 474.000
Sum opptjent egenkapital 339.000 306.000 366.000 317.000 271.000
Sum egenkapital 552.000 520.000 580.000 531.000 436.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 14.000 17.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 18.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 13.000 19.000 10.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 48.000 0 0 32.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 60.000 50.000 26.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 561.000 580.000 630.000 557.000 474.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 284.000 227.000 289.000 275.000 126.000
Likviditetsgrad 1 36.5 4.8 6.8 11.6 4.3
Likviditetsgrad 2 36.5 4.8 6.8 11.6 4.4
Soliditet 98.6 89.7 92.1 95.3 92.0
Resultatgrad 28.3 -45.1 32.2 36.0 -20.8
Rentedekningsgrad -5.9
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.7 -13.6 10.6 11.5 -9.9
Signatur
29.05.2013
ALLE STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex