Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bokn Plast AS
Juridisk navn:  Bokn Plast AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52752222
Føresvik Fax: 52752220
5561 Bokn 5561 Bokn
Fylke: Kommune:
Rogaland Bokn
Org.nr: 945883561
Aksjekapital: 1.934.400 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 6/29/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.66%
Resultat  
  
-1679.07%
Egenkapital  
  
-15.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 28.742.000 27.727.000 34.690.000 28.837.000 33.201.000
Resultat: -1.358.000 86.000 -941.000 -2.087.000 918.000
Egenkapital: 5.699.000 6.731.000 3.765.000 4.313.000 5.622.000
Regnskap for  Bokn Plast AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 28.742.000 27.727.000 34.690.000 28.837.000 33.201.000
Driftskostnader -29.765.000 -26.920.000 -34.883.000 -30.243.000 -31.599.000
Driftsresultat -1.024.000 807.000 -192.000 -1.405.000 1.602.000
Finansinntekter 387.000 83.000 82.000 89.000 113.000
Finanskostnader -722.000 -804.000 -831.000 -771.000 -797.000
Finans -335.000 -721.000 -749.000 -682.000 -684.000
Resultat før skatt -1.358.000 86.000 -941.000 -2.087.000 918.000
Skattekostnad 327.000 -64.000 392.000 778.000 -232.000
Årsresultat -1.032.000 22.000 -549.000 -1.309.000 686.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.391.000 11.545.000 8.714.000 8.130.000 6.118.000
Sum omløpsmidler 15.348.000 17.038.000 21.127.000 19.570.000 22.458.000
Sum eiendeler 27.739.000 28.583.000 29.841.000 27.700.000 28.576.000
Sum opptjent egenkapital -1.009.000 22.000 0 0 1.038.000
Sum egenkapital 5.699.000 6.731.000 3.765.000 4.313.000 5.622.000
Sum langsiktig gjeld 834.000 2.301.000 3.115.000 4.305.000 5.405.000
Sum kortsiktig gjeld 21.205.000 19.551.000 22.961.000 19.082.000 17.549.000
Sum gjeld og egenkapital 27.738.000 28.582.000 29.841.000 27.700.000 28.576.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.742.000 27.727.000 34.690.000 28.837.000 33.201.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 28.742.000 27.727.000 34.690.000 28.837.000 33.201.000
Varekostnad -12.298.000 -11.249.000 -11.634.000 -14.533.000 -11.885.000
Lønninger -8.440.000 -7.011.000 -8.493.000 -8.893.000 -6.289.000
Avskrivning -1.332.000 -833.000 -839.000 -692.000 -570.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.424.000 -6.595.000 -10.137.000 -10.521.000 -10.553.000
Driftskostnader -29.765.000 -26.920.000 -34.883.000 -30.243.000 -31.599.000
Driftsresultat -1.024.000 807.000 -192.000 -1.405.000 1.602.000
Finansinntekter 387.000 83.000 82.000 89.000 113.000
Finanskostnader -722.000 -804.000 -831.000 -771.000 -797.000
Finans -335.000 -721.000 -749.000 -682.000 -684.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.032.000 22.000 -549.000 -1.309.000 686.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 355.000 486.000 843.000 1.253.000 621.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.235.000 2.034.000 2.614.000 2.841.000 1.385.000
Driftsløsøre 1.145.000 701.000 791.000 302.000 378.000
Sum varige driftsmidler 3.380.000 2.735.000 3.404.000 3.143.000 1.763.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.657.000 8.324.000 4.467.000 3.734.000 3.734.000
Sum anleggsmidler 12.391.000 11.545.000 8.714.000 8.130.000 6.118.000
Varebeholdning 8.782.000 9.524.000 10.341.000 14.443.000 11.267.000
Kundefordringer 5.966.000 6.941.000 9.209.000 3.863.000 8.529.000
Andre fordringer 318.000 294.000 1.204.000 826.000 2.004.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 281.000 279.000 373.000 439.000 657.000
Sum omløpsmidler 15.348.000 17.038.000 21.127.000 19.570.000 22.458.000
Sum eiendeler 27.739.000 28.583.000 29.841.000 27.700.000 28.576.000
Sum opptjent egenkapital -1.009.000 22.000 0 0 1.038.000
Sum egenkapital 5.699.000 6.731.000 3.765.000 4.313.000 5.622.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 336.000 0 180.000 180.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 11.077.000
Sum langsiktig gjeld 834.000 2.301.000 3.115.000 4.305.000 5.405.000
Leverandørgjeld 4.620.000 3.548.000 4.409.000 6.098.000 4.439.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 192.000 407.000 1.446.000 333.000 862.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.393.000 15.596.000 17.107.000 12.651.000 1.171.000
Sum kortsiktig gjeld 21.205.000 19.551.000 22.961.000 19.082.000 17.549.000
Sum gjeld og egenkapital 27.738.000 28.582.000 29.841.000 27.700.000 28.576.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.857.000 -2.513.000 -1.834.000 488.000 4.909.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 0.9 1.0 1.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.5 0.3 0.7
Soliditet 20.5 23.5 12.6 15.6 19.7
Resultatgrad -3.6 2.9 -0.6 -4.9 4.8
Rentedekningsgrad -1.4 1 -0.1 -1.7 2.2
Gjeldsgrad 3.9 3.2 6.9 5.4 4.1
Total kapitalrentabilitet -2.3 3.1 -0.4 -4.8 6.0
Signatur
30.08.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
30.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex