Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Boligareal As
Juridisk navn:  Boligareal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90953590
C/O Runar Hanken Bjørkavåggjer C/O Runar Hanken Bjørkavåggjer Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 912053342
Aksjekapital: 75.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/3/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Meps As
Utvikling:
Omsetning  
  
-76.71%
Resultat  
  
-2.46%
Egenkapital  
  
32.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 377.000 1.619.000 1.311.000 3.037.000 1.830.000
Resultat: 238.000 244.000 55.000 2.000 103.000
Egenkapital: 758.000 574.000 189.000 148.000 147.000
Regnskap for  Boligareal As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 377.000 1.619.000 1.311.000 3.037.000 1.830.000
Driftskostnader -120.000 -1.372.000 -1.245.000 -3.023.000 -1.718.000
Driftsresultat 258.000 247.000 66.000 14.000 112.000
Finansinntekter 0 0 0 3.000 0
Finanskostnader -21.000 -3.000 -11.000 -15.000 -9.000
Finans -21.000 -3.000 -11.000 -12.000 -9.000
Resultat før skatt 238.000 244.000 55.000 2.000 103.000
Skattekostnad -55.000 -59.000 -14.000 0 -28.000
Årsresultat 183.000 185.000 41.000 1.000 75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 885.000 0 7.000 13.000 0
Sum omløpsmidler 0 943.000 262.000 682.000 290.000
Sum eiendeler 885.000 943.000 269.000 695.000 290.000
Sum opptjent egenkapital 508.000 324.000 139.000 98.000 97.000
Sum egenkapital 758.000 574.000 189.000 148.000 147.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 128.000 368.000 78.000 547.000 143.000
Sum gjeld og egenkapital 886.000 942.000 269.000 695.000 290.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 62.000 1.619.000 1.310.000 3.036.000 1.828.000
Andre inntekter 315.000 0 1.000 1.000 2.000
Driftsinntekter 377.000 1.619.000 1.311.000 3.037.000 1.830.000
Varekostnad -14.000 -688.000 -784.000 -1.988.000 -1.074.000
Lønninger -36.000 -494.000 -126.000 -604.000 -288.000
Avskrivning 0 -7.000 -6.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -70.000 -183.000 -325.000 -426.000 -356.000
Driftskostnader -120.000 -1.372.000 -1.245.000 -3.023.000 -1.718.000
Driftsresultat 258.000 247.000 66.000 14.000 112.000
Finansinntekter 0 0 0 3.000 0
Finanskostnader -21.000 -3.000 -11.000 -15.000 -9.000
Finans -21.000 -3.000 -11.000 -12.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 183.000 185.000 41.000 1.000 75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 885.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 7.000 13.000 0
Sum varige driftsmidler 885.000 0 7.000 13.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 885.000 0 7.000 13.000 0
Varebeholdning 0 0 6.000 0 0
Kundefordringer 0 247.000 72.000 662.000 273.000
Andre fordringer 0 3.000 3.000 3.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 692.000 181.000 17.000 9.000
Sum omløpsmidler 0 943.000 262.000 682.000 290.000
Sum eiendeler 885.000 943.000 269.000 695.000 290.000
Sum opptjent egenkapital 508.000 324.000 139.000 98.000 97.000
Sum egenkapital 758.000 574.000 189.000 148.000 147.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 59.000 0 0 314.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 55.000 60.000 12.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 238.000 15.000 67.000 119.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 70.000 51.000 165.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 368.000 78.000 547.000 143.000
Sum gjeld og egenkapital 886.000 942.000 269.000 695.000 290.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -128.000 575.000 184.000 135.000 147.000
Likviditetsgrad 1 0 2.6 3.4 1.2 2.0
Likviditetsgrad 2 0 2.6 3.3 1.3 2.1
Soliditet 85.6 60.9 70.3 21.3 50.7
Resultatgrad 68.4 15.3 5 0.5 6.1
Rentedekningsgrad 12.3 82.3 6 1.1 12.4
Gjeldsgrad 0.2 0.6 0.4 3.7 1.0
Total kapitalrentabilitet 29.1 26.2 24.5 2.4 38.6
Signatur
08.12.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex