Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Boligbygging Sotra AS
Juridisk navn:  Boligbygging Sotra AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56325860
Skjergardsvegen 1376 Skjergardsvegen 1376 Fax: 56325861
5363 Ågotnes 5363 Ågotnes
Fylke: Kommune:
Hordaland Fjell
Org.nr: 980116611
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/7/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Vest As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.54%
Resultat  
  
-5.26%
Egenkapital  
  
11.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.166.000 17.516.000 20.087.000 10.396.000 15.448.000
Resultat: 2.915.000 3.077.000 3.812.000 2.877.000 4.211.000
Egenkapital: 21.401.000 19.185.000 16.838.000 14.020.000 12.901.000
Regnskap for  Boligbygging Sotra AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.166.000 17.516.000 20.087.000 10.396.000 15.448.000
Driftskostnader -9.257.000 -14.450.000 -16.279.000 -7.527.000 -11.235.000
Driftsresultat 2.908.000 3.066.000 3.809.000 2.870.000 4.213.000
Finansinntekter 7.000 11.000 7.000 7.000 6.000
Finanskostnader 0 -1.000 -5.000 0 -7.000
Finans 7.000 10.000 2.000 7.000 -1.000
Resultat før skatt 2.915.000 3.077.000 3.812.000 2.877.000 4.211.000
Skattekostnad -699.000 -730.000 -993.000 -758.000 -1.142.000
Årsresultat 2.216.000 2.347.000 2.819.000 2.119.000 3.070.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.866.000 4.152.000 4.438.000 4.622.000 4.352.000
Sum omløpsmidler 21.526.000 20.728.000 16.968.000 13.873.000 16.285.000
Sum eiendeler 25.392.000 24.880.000 21.406.000 18.495.000 20.637.000
Sum opptjent egenkapital 21.301.000 19.085.000 16.738.000 13.920.000 12.801.000
Sum egenkapital 21.401.000 19.185.000 16.838.000 14.020.000 12.901.000
Sum langsiktig gjeld 2.167.000 4.757.000 2.167.000 2.384.000 4.672.000
Sum kortsiktig gjeld 1.823.000 937.000 2.401.000 2.092.000 3.064.000
Sum gjeld og egenkapital 25.391.000 24.879.000 21.406.000 18.496.000 20.637.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.166.000 17.516.000 20.087.000 9.526.000 14.600.000
Andre inntekter 0 0 0 871.000 848.000
Driftsinntekter 12.166.000 17.516.000 20.087.000 10.396.000 15.448.000
Varekostnad -7.848.000 -12.988.000 0 -5.962.000 -10.052.000
Lønninger -870.000 -858.000 -1.317.000 -1.055.000 -747.000
Avskrivning -286.000 -287.000 -259.000 -206.000 -166.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -253.000 -317.000 -529.000 -304.000 -270.000
Driftskostnader -9.257.000 -14.450.000 -16.279.000 -7.527.000 -11.235.000
Driftsresultat 2.908.000 3.066.000 3.809.000 2.870.000 4.213.000
Finansinntekter 7.000 11.000 7.000 7.000 6.000
Finanskostnader 0 -1.000 -5.000 0 -7.000
Finans 7.000 10.000 2.000 7.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 2.216.000 2.347.000 2.819.000 2.119.000 3.070.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.692.000 3.858.000 4.024.000 4.186.000 4.352.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 174.000 294.000 414.000 436.000 0
Sum varige driftsmidler 3.866.000 4.152.000 4.438.000 4.622.000 4.352.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.866.000 4.152.000 4.438.000 4.622.000 4.352.000
Varebeholdning 6.202.000 5.383.000 9.481.000 9.764.000 8.242.000
Kundefordringer 572.000 516.000 577.000 836.000 3.234.000
Andre fordringer 296.000 289.000 284.000 293.000 836.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.456.000 14.540.000 6.627.000 2.980.000 3.973.000
Sum omløpsmidler 21.526.000 20.728.000 16.968.000 13.873.000 16.285.000
Sum eiendeler 25.392.000 24.880.000 21.406.000 18.495.000 20.637.000
Sum opptjent egenkapital 21.301.000 19.085.000 16.738.000 13.920.000 12.801.000
Sum egenkapital 21.401.000 19.185.000 16.838.000 14.020.000 12.901.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.167.000 4.757.000 2.167.000 2.384.000 4.672.000
Leverandørgjeld 967.000 15.000 1.198.000 787.000 685.000
Betalbar skatt 699.000 730.000 993.000 758.000 1.142.000
Skyldig offentlige avgifter 52.000 89.000 59.000 446.000 122.000
Utbytte 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 105.000 104.000 151.000 100.000 115.000
Sum kortsiktig gjeld 1.823.000 937.000 2.401.000 2.092.000 3.064.000
Sum gjeld og egenkapital 25.391.000 24.879.000 21.406.000 18.496.000 20.637.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.703.000 19.791.000 14.567.000 11.781.000 13.221.000
Likviditetsgrad 1 11. 22.1 7.1 6.6 5.3
Likviditetsgrad 2 8.4 16.4 3.1 2.0 2.7
Soliditet 84.3 77.1 78.7 75.8 62.5
Resultatgrad 23.9 17.5 1 27.6 27.3
Rentedekningsgrad 3 761.8 602.7
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 11.5 12.4 17.8 15.6 20.4
Signatur
02.06.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
02.06.2016
PROKURA HVER FOR SEG
GARLID KJELL RUNE
GARLID BJØRNAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex