Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Boligsameiet Øvreveien Terrasse
Juridisk navn:  Boligsameiet Øvreveien Terrasse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Bonord Postboks 6156 Øvreveien 17 Fax:
9291 Tromsø 9325 Bardufoss
Fylke: Kommune:
Troms Målselv
Org.nr: 820036212
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/25/2017
Foretakstype: ESEK
Revisor: Ernst & Young AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 788.000
Resultat: 53.000
Egenkapital: 128.000
Regnskap for  Boligsameiet Øvreveien Terrasse
Resultat 2018
Driftsinntekter 788.000
Driftskostnader -735.000
Driftsresultat 53.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 53.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 284.000
Sum eiendeler 284.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 128.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 156.000
Sum gjeld og egenkapital 156.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 788.000
Driftsinntekter 788.000
Varekostnad 0
Lønninger -80.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -655.000
Driftskostnader -735.000
Driftsresultat 53.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 93.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 192.000
Sum omløpsmidler 284.000
Sum eiendeler 284.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 128.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 142.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000
Sum kortsiktig gjeld 156.000
Sum gjeld og egenkapital 156.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 128.000
Likviditetsgrad 1 1.8
Likviditetsgrad 2 1.8
Soliditet 45.1
Resultatgrad 6.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2
Total kapitalrentabilitet 18.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex