Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Boligsameiet Hosleveien 52
Juridisk navn:  Boligsameiet Hosleveien 52
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865809
Postboks 6666 St Olavs Plass C/O Hbri As Hammersborg Torg 1 Fax: 22865949
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 986806946
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/29/1983
Foretakstype: ESEK
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hammersborg Regnskaps- Og Innbetalin
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.7%
Resultat  
  
-41.26%
Egenkapital  
  
116.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2007 2006 2005
Omsetning: 350.000 447.000 330.000
Resultat: 84.000 143.000 21.000
Egenkapital: 158.000 73.000 -70.000
Regnskap for  Boligsameiet Hosleveien 52
Resultat 2007 2006 2005
Driftsinntekter 350.000 447.000 330.000
Driftskostnader -264.000 -297.000 -302.000
Driftsresultat 86.000 149.000 29.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0
Finanskostnader -4.000 -7.000 -7.000
Finans -2.000 -6.000 -7.000
Resultat før skatt 84.000 143.000 21.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 84.000 143.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 9.000 66.000
Sum omløpsmidler 208.000 262.000 63.000
Sum eiendeler 217.000 271.000 129.000
Sum opptjent egenkapital 158.000
Sum egenkapital 158.000 73.000 -70.000
Sum langsiktig gjeld 0 96.000 181.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 101.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 218.000 270.000 130.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 350.000
Driftsinntekter 350.000 447.000 330.000
Varekostnad 0 0 -1.000
Lønninger -19.000 -48.000 -140.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -245.000 -249.000 -161.000
Driftskostnader -264.000 -297.000 -302.000
Driftsresultat 86.000 149.000 29.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0
Finanskostnader -4.000 -7.000 -7.000
Finans -2.000 -6.000 -7.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 84.000 143.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 9.000 9.000 66.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 9.000 9.000 66.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 14.000 6.000
Andre fordringer 51.000 55.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 157.000 193.000 58.000
Sum omløpsmidler 208.000 262.000 63.000
Sum eiendeler 217.000 271.000 129.000
Sum opptjent egenkapital 158.000
Sum egenkapital 158.000 73.000 -70.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 96.000 181.000
Leverandørgjeld 49.000 85.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 2.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 12.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 101.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 218.000 270.000 130.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 148.000 161.000 44.000
Likviditetsgrad 1 3.5 2.6 3.3
Likviditetsgrad 2 3.5 2.6 3.4
Soliditet 72.5 27.0 -53.8
Resultatgrad 24.6 33.3 8.8
Rentedekningsgrad 22.0 21.4 4.1
Gjeldsgrad 0.4 2.7 -2.9
Total kapitalrentabilitet 40.4 55.6 22.3
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2007
Normal beretning
Auditor Notes for 2006
Normal beretning
Auditor Notes for 2005
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex