Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bolkesjø-Blefjell Turisttiltak AS
Juridisk navn:  Bolkesjø-Blefjell Turisttiltak AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35018703
Postboks 1008 Bragernes Bolkesjø Fax:
3001 Drammen 3680 Notodden
Fylke: Kommune:
Telemark Notodden
Org.nr: 932765241
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 3/6/1973 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
88.78%
Resultat  
  
168.78%
Egenkapital  
  
3538.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 740.000 392.000 564.000 524.000 420.000
Resultat: 551.000 205.000 218.000 -79.000 57.000
Egenkapital: 447.000 -13.000 -218.000 -435.000 -356.000
Regnskap for  Bolkesjø-Blefjell Turisttiltak AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 740.000 392.000 564.000 524.000 420.000
Driftskostnader -189.000 -188.000 -347.000 -603.000 -363.000
Driftsresultat 551.000 205.000 218.000 -79.000 57.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 551.000 205.000 218.000 -79.000 57.000
Skattekostnad -92.000 0 0 0 0
Årsresultat 460.000 205.000 218.000 -79.000 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 383.000 416.000 287.000 313.000 307.000
Sum omløpsmidler 484.000 149.000 472.000 240.000 235.000
Sum eiendeler 867.000 565.000 759.000 553.000 542.000
Sum opptjent egenkapital 297.000 -163.000 -368.000 -585.000 -506.000
Sum egenkapital 447.000 -13.000 -218.000 -435.000 -356.000
Sum langsiktig gjeld 46.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 374.000 579.000 977.000 988.000 898.000
Sum gjeld og egenkapital 867.000 566.000 759.000 553.000 542.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 584.000 392.000 564.000 524.000 420.000
Andre inntekter 156.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 740.000 392.000 564.000 524.000 420.000
Varekostnad 0 -13.000 0 -95.000 -11.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -34.000 -30.000 -26.000 -24.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -155.000 -145.000 -321.000 -484.000 -332.000
Driftskostnader -189.000 -188.000 -347.000 -603.000 -363.000
Driftsresultat 551.000 205.000 218.000 -79.000 57.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 460.000 205.000 218.000 -79.000 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 155.000 155.000 155.000 158.000 162.000
Maskiner anlegg 0 115.000 133.000 155.000 145.000
Driftsløsøre 228.000 147.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 383.000 416.000 287.000 313.000 307.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 383.000 416.000 287.000 313.000 307.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 2.000 0 0 0
Andre fordringer 33.000 110.000 110.000 12.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 442.000 37.000 362.000 228.000 208.000
Sum omløpsmidler 484.000 149.000 472.000 240.000 235.000
Sum eiendeler 867.000 565.000 759.000 553.000 542.000
Sum opptjent egenkapital 297.000 -163.000 -368.000 -585.000 -506.000
Sum egenkapital 447.000 -13.000 -218.000 -435.000 -356.000
Sum avsetninger til forpliktelser 46.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 5.000 5.000 5.000 0
Sum langsiktig gjeld 46.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 42.000 17.000 0 114.000 0
Betalbar skatt 45.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 287.000 556.000 972.000 869.000 898.000
Sum kortsiktig gjeld 374.000 579.000 977.000 988.000 898.000
Sum gjeld og egenkapital 867.000 566.000 759.000 553.000 542.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 110.000 -430.000 -505.000 -748.000 -663.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.3 0.5 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3
Soliditet 51.6 -2.3 -28.7 -78.7 -65.7
Resultatgrad 74.5 52.3 38.7 -15.1 13.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 -44.5 -4.5 -2.3 -2.5
Total kapitalrentabilitet 63.6 36.2 28.7 -14.3 10.5
Signatur
13.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.12.2012
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex