Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bonanza Invest As
Juridisk navn:  Bonanza Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91713938
Mjømna 200 Mjømna 200 Fax:
5978 Mjømna 5978 Mjømna
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gulen
Org.nr: 989740148
Aksjekapital: 111.049 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/6/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Xacct Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
69.68%
Resultat  
  
115.92%
Egenkapital  
  
629.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.638.000 2.144.000 2.488.000 3.346.000 3.027.000
Resultat: 1.112.000 515.000 101.000 1.445.000 259.000
Egenkapital: 1.823.000 250.000 845.000 878.000 1.141.000
Regnskap for  Bonanza Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.638.000 2.144.000 2.488.000 3.346.000 3.027.000
Driftskostnader -2.045.000 -1.406.000 -1.723.000 -1.613.000 -2.301.000
Driftsresultat 1.594.000 739.000 766.000 1.733.000 726.000
Finansinntekter 7.000 10.000 70.000 0 0
Finanskostnader -488.000 -234.000 -735.000 -288.000 -467.000
Finans -481.000 -224.000 -665.000 -288.000 -467.000
Resultat før skatt 1.112.000 515.000 101.000 1.445.000 259.000
Skattekostnad 490.000 -125.000 -134.000 -399.000 510.000
Årsresultat 1.603.000 390.000 -33.000 1.045.000 770.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.535.000 7.399.000 7.235.000 6.586.000 6.807.000
Sum omløpsmidler 405.000 332.000 639.000 245.000 429.000
Sum eiendeler 7.940.000 7.731.000 7.874.000 6.831.000 7.236.000
Sum opptjent egenkapital 1.706.000 133.000 728.000 761.000 1.024.000
Sum egenkapital 1.823.000 250.000 845.000 878.000 1.141.000
Sum langsiktig gjeld 2.806.000 2.987.000 3.137.000 2.875.000 3.088.000
Sum kortsiktig gjeld 3.310.000 4.494.000 3.892.000 3.078.000 3.007.000
Sum gjeld og egenkapital 7.939.000 7.731.000 7.874.000 6.831.000 7.236.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.638.000 2.144.000 2.479.000 2.961.000 3.027.000
Andre inntekter 0 0 9.000 385.000 0
Driftsinntekter 3.638.000 2.144.000 2.488.000 3.346.000 3.027.000
Varekostnad 0 0 0 0 -101.000
Lønninger -1.202.000 -563.000 -1.068.000 -647.000 -742.000
Avskrivning -168.000 -168.000 -103.000 -12.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -675.000 -675.000 -552.000 -954.000 -1.397.000
Driftskostnader -2.045.000 -1.406.000 -1.723.000 -1.613.000 -2.301.000
Driftsresultat 1.594.000 739.000 766.000 1.733.000 726.000
Finansinntekter 7.000 10.000 70.000 0 0
Finanskostnader -488.000 -234.000 -735.000 -288.000 -467.000
Finans -481.000 -224.000 -665.000 -288.000 -467.000
Konsernbidrag 0 -385.000 0 0 0
Utbytte 0 -600.000 0 -1.308.000 0
Årsresultat 1.603.000 390.000 -33.000 1.045.000 770.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 723.000 365.000 572.000 111.000 510.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 142.000 203.000 263.000 0 12.000
Sum varige driftsmidler 142.000 203.000 263.000 0 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.670.000 6.831.000 6.400.000 6.475.000 6.284.000
Sum anleggsmidler 7.535.000 7.399.000 7.235.000 6.586.000 6.807.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 94.000 74.000 3.000 172.000 114.000
Andre fordringer 232.000 152.000 262.000 56.000 182.000
Sum investeringer 0 0 270.000 0 0
Kasse, bank 79.000 106.000 104.000 17.000 133.000
Sum omløpsmidler 405.000 332.000 639.000 245.000 429.000
Sum eiendeler 7.940.000 7.731.000 7.874.000 6.831.000 7.236.000
Sum opptjent egenkapital 1.706.000 133.000 728.000 761.000 1.024.000
Sum egenkapital 1.823.000 250.000 845.000 878.000 1.141.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 26.000 23.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.806.000 2.987.000 3.137.000 2.875.000 3.088.000
Leverandørgjeld 763.000 740.000 770.000 81.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 546.000 265.000 199.000 178.000 543.000
Utbytte 0 -600.000 0 -1.308.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.001.000 3.489.000 2.923.000 2.169.000 2.464.000
Sum kortsiktig gjeld 3.310.000 4.494.000 3.892.000 3.078.000 3.007.000
Sum gjeld og egenkapital 7.939.000 7.731.000 7.874.000 6.831.000 7.236.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.905.000 -4.162.000 -3.253.000 -2.833.000 -2.578.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2
Soliditet 2 3.2 10.7 12.9 15.8
Resultatgrad 43.8 34.5 30.8 51.8 24.0
Rentedekningsgrad 3.3 3.2 1 6.0 1.6
Gjeldsgrad 3.4 29.9 8.3 6.8 5.3
Total kapitalrentabilitet 20.2 9.7 10.6 25.4 10.0
Signatur
13.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex