Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bondal Bil & Fritid As
Juridisk navn:  Bondal Bil & Fritid As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90688998
Numedalsvegen 1479 Numedalsvegen 1479 Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 999325300
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/13/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Flesberg Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
28.26%
Resultat  
  
-11.81%
Egenkapital  
  
19.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 51.069.000 39.816.000 38.181.000 35.949.000 18.474.000
Resultat: 1.769.000 2.006.000 3.024.000 2.434.000 515.000
Egenkapital: 8.412.000 7.051.000 5.526.000 3.258.000 1.480.000
Regnskap for  Bondal Bil & Fritid As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 51.069.000 39.816.000 38.181.000 35.949.000 18.474.000
Driftskostnader -48.651.000 -37.282.000 -34.874.000 -33.473.000 -17.866.000
Driftsresultat 2.418.000 2.535.000 3.307.000 2.477.000 607.000
Finansinntekter 110.000 34.000 15.000 68.000 10.000
Finanskostnader -759.000 -563.000 -297.000 -112.000 -102.000
Finans -649.000 -529.000 -282.000 -44.000 -92.000
Resultat før skatt 1.769.000 2.006.000 3.024.000 2.434.000 515.000
Skattekostnad -407.000 -481.000 -756.000 -655.000 -131.000
Årsresultat 1.361.000 1.525.000 2.268.000 1.778.000 384.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 317.000 558.000 144.000 179.000 636.000
Sum omløpsmidler 16.422.000 15.802.000 7.276.000 9.042.000 2.948.000
Sum eiendeler 16.739.000 16.360.000 7.420.000 9.221.000 3.584.000
Sum opptjent egenkapital 8.312.000 6.951.000 5.426.000 3.158.000 1.380.000
Sum egenkapital 8.412.000 7.051.000 5.526.000 3.258.000 1.480.000
Sum langsiktig gjeld 4.400.000 6.930.000 455.000 4.430.000 511.000
Sum kortsiktig gjeld 3.928.000 2.379.000 1.440.000 1.532.000 1.593.000
Sum gjeld og egenkapital 16.740.000 16.360.000 7.421.000 9.220.000 3.584.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.962.000 40.717.000 38.098.000 35.724.000 18.348.000
Andre inntekter 107.000 -901.000 83.000 226.000 126.000
Driftsinntekter 51.069.000 39.816.000 38.181.000 35.949.000 18.474.000
Varekostnad -45.410.000 -35.559.000 -33.482.000 -32.078.000 -16.705.000
Lønninger -1.408.000 -938.000 -786.000 -756.000 -692.000
Avskrivning -104.000 -97.000 -35.000 -35.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.729.000 -688.000 -571.000 -604.000 -402.000
Driftskostnader -48.651.000 -37.282.000 -34.874.000 -33.473.000 -17.866.000
Driftsresultat 2.418.000 2.535.000 3.307.000 2.477.000 607.000
Finansinntekter 110.000 34.000 15.000 68.000 10.000
Finanskostnader -759.000 -563.000 -297.000 -112.000 -102.000
Finans -649.000 -529.000 -282.000 -44.000 -92.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.361.000 1.525.000 2.268.000 1.778.000 384.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 308.000 558.000 144.000 179.000 613.000
Sum varige driftsmidler 308.000 558.000 144.000 179.000 613.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 23.000
Sum anleggsmidler 317.000 558.000 144.000 179.000 636.000
Varebeholdning 14.217.000 12.031.000 4.349.000 7.428.000 2.938.000
Kundefordringer 104.000 50.000 1.061.000 5.000 0
Andre fordringer 1.623.000 1.385.000 0 740.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 478.000 2.336.000 1.866.000 869.000 0
Sum omløpsmidler 16.422.000 15.802.000 7.276.000 9.042.000 2.948.000
Sum eiendeler 16.739.000 16.360.000 7.420.000 9.221.000 3.584.000
Sum opptjent egenkapital 8.312.000 6.951.000 5.426.000 3.158.000 1.380.000
Sum egenkapital 8.412.000 7.051.000 5.526.000 3.258.000 1.480.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 20.000 9.000 33.000 19.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 845.000
Sum langsiktig gjeld 4.400.000 6.930.000 455.000 4.430.000 511.000
Leverandørgjeld 2.504.000 1.199.000 92.000 284.000 26.000
Betalbar skatt 437.000 470.000 780.000 641.000 112.000
Skyldig offentlige avgifter 623.000 326.000 154.000 36.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 363.000 383.000 413.000 571.000 572.000
Sum kortsiktig gjeld 3.928.000 2.379.000 1.440.000 1.532.000 1.593.000
Sum gjeld og egenkapital 16.740.000 16.360.000 7.421.000 9.220.000 3.584.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.494.000 13.423.000 5.836.000 7.510.000 1.355.000
Likviditetsgrad 1 4.2 6.6 5 5.9 1.9
Likviditetsgrad 2 0.6 1.6 2 1.1 0.1
Soliditet 50.3 43.1 74.5 35.3 41.3
Resultatgrad 4.7 6.4 8.7 6.9 3.3
Rentedekningsgrad 3.2 4.5 11.1 22.7 6.0
Gjeldsgrad 1 1.3 0.3 1.8 1.4
Total kapitalrentabilitet 15.1 15.7 44.8 27.6 17.2
Signatur
07.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex