Bondura Technology As
Juridisk navn:  Bondura Technology As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51772000
Postboks 98 Vardheivegen 56b Fax: 51772001
4349 Bryne 4340 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 941396585
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 6/13/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
46.66%
Resultat  
  
89.53%
Egenkapital  
  
253.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.426.000 12.564.000 15.743.000 23.333.000 41.981.000
Resultat: -419.000 -4.001.000 -2.545.000 -4.657.000 6.039.000
Egenkapital: 3.168.000 896.000 886.000 1.723.000 5.220.000
Regnskap for  Bondura Technology As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.426.000 12.564.000 15.743.000 23.333.000 41.981.000
Driftskostnader -18.285.000 -16.114.000 -17.927.000 -27.933.000 -35.944.000
Driftsresultat 140.000 -3.550.000 -2.185.000 -4.601.000 6.038.000
Finansinntekter 72.000 91.000 54.000 106.000 265.000
Finanskostnader -631.000 -542.000 -413.000 -162.000 -263.000
Finans -559.000 -451.000 -359.000 -56.000 2.000
Resultat før skatt -419.000 -4.001.000 -2.545.000 -4.657.000 6.039.000
Skattekostnad 253.000 1.190.000 911.000 1.161.000 -1.524.000
Årsresultat -166.000 -2.812.000 -1.633.000 -3.496.000 4.515.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.465.000 2.418.000 2.676.000 3.109.000 2.402.000
Sum omløpsmidler 14.718.000 14.276.000 11.974.000 9.661.000 16.216.000
Sum eiendeler 16.183.000 16.694.000 14.650.000 12.770.000 18.618.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 2.388.000
Sum egenkapital 3.168.000 896.000 886.000 1.723.000 5.220.000
Sum langsiktig gjeld 950.000 1.000.000 1.000.000 0 11.000
Sum kortsiktig gjeld 12.064.000 14.798.000 12.763.000 11.046.000 13.387.000
Sum gjeld og egenkapital 16.182.000 16.694.000 14.649.000 12.769.000 18.618.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.062.000 12.420.000 15.366.000 23.083.000 41.968.000
Andre inntekter 2.364.000 144.000 377.000 249.000 14.000
Driftsinntekter 18.426.000 12.564.000 15.743.000 23.333.000 41.981.000
Varekostnad -2.823.000 -2.083.000 -3.064.000 -4.820.000 -9.493.000
Lønninger -8.331.000 -7.528.000 -8.953.000 -14.983.000 -15.435.000
Avskrivning -384.000 -575.000 -594.000 -514.000 -488.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.747.000 -5.928.000 -5.316.000 -7.616.000 -10.528.000
Driftskostnader -18.285.000 -16.114.000 -17.927.000 -27.933.000 -35.944.000
Driftsresultat 140.000 -3.550.000 -2.185.000 -4.601.000 6.038.000
Finansinntekter 72.000 91.000 54.000 106.000 265.000
Finanskostnader -631.000 -542.000 -413.000 -162.000 -263.000
Finans -559.000 -451.000 -359.000 -56.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 -2.279.000 0 -4.205.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -166.000 -2.812.000 -1.633.000 -3.496.000 4.515.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 980.000 1.509.000 1.284.000 1.366.000 190.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 485.000 909.000 1.391.000 1.742.000 2.212.000
Sum varige driftsmidler 485.000 909.000 1.391.000 1.742.000 2.212.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.465.000 2.418.000 2.676.000 3.109.000 2.402.000
Varebeholdning 4.568.000 5.130.000 5.241.000 6.384.000 6.777.000
Kundefordringer 3.330.000 2.833.000 2.487.000 2.356.000 7.636.000
Andre fordringer 3.410.000 2.281.000 2.155.000 496.000 1.144.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 244.000 320.000 270.000 424.000 659.000
Sum omløpsmidler 14.718.000 14.276.000 11.974.000 9.661.000 16.216.000
Sum eiendeler 16.183.000 16.694.000 14.650.000 12.770.000 18.618.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 2.388.000
Sum egenkapital 3.168.000 896.000 886.000 1.723.000 5.220.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 8.703.000 11.328.000 10.253.000 6.870.000 7.044.000
Sum langsiktig gjeld 950.000 1.000.000 1.000.000 0 11.000
Leverandørgjeld 1.607.000 1.445.000 917.000 1.951.000 840.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 674.000 637.000 562.000 883.000 1.884.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.080.000 1.388.000 1.031.000 1.343.000 3.618.000
Sum kortsiktig gjeld 12.064.000 14.798.000 12.763.000 11.046.000 13.387.000
Sum gjeld og egenkapital 16.182.000 16.694.000 14.649.000 12.769.000 18.618.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.654.000 -522.000 -789.000 -1.385.000 2.829.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 0.9 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.5 0.3 0.8
Soliditet 19.6 5.4 6 13.5 28.0
Resultatgrad 0.8 -28.3 -13.9 -19.7 14.4
Rentedekningsgrad 0.2 -6.5 -5.3 -27.7 24.0
Gjeldsgrad 4.1 17.6 15.5 6.4 2.6
Total kapitalrentabilitet 1.3 -20.7 -14.5 -35.2 33.9
Signatur
11.11.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.11.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex