Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bonic AS
Juridisk navn:  Bonic AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41223108
Bjarne Skaus Vei 10 Bjarne Skaus Vei 10 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 976060091
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 1/5/1996 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2%
Resultat  
  
-10%
Egenkapital  
  
-3.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 102.000 100.000 98.000 97.000 96.000
Resultat: 54.000 60.000 50.000 52.000 52.000
Egenkapital: 1.394.000 1.450.000 1.499.000 1.462.000 1.411.000
Regnskap for  Bonic AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 102.000 100.000 98.000 97.000 96.000
Driftskostnader -49.000 -41.000 -48.000 -45.000 -44.000
Driftsresultat 54.000 60.000 50.000 52.000 52.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 54.000 60.000 50.000 52.000 52.000
Skattekostnad -85.000 -15.000 -14.000 -14.000 0
Årsresultat -31.000 45.000 37.000 38.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.344.000 1.344.000 1.344.000 1.344.000 1.344.000
Sum omløpsmidler 8.000 0 8.000 8.000 0
Sum eiendeler 1.352.000 1.344.000 1.352.000 1.352.000 1.344.000
Sum opptjent egenkapital 194.000 250.000 299.000 262.000 211.000
Sum egenkapital 1.394.000 1.450.000 1.499.000 1.462.000 1.411.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -42.000 -106.000 -147.000 -110.000 -67.000
Sum gjeld og egenkapital 1.352.000 1.344.000 1.352.000 1.352.000 1.344.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 102.000 100.000 98.000 97.000 96.000
Driftsinntekter 102.000 100.000 98.000 97.000 96.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -1.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -49.000 -40.000 -48.000 -45.000 -44.000
Driftskostnader -49.000 -41.000 -48.000 -45.000 -44.000
Driftsresultat 54.000 60.000 50.000 52.000 52.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -25.000 -40.000 0 0 0
Årsresultat -31.000 45.000 37.000 38.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.336.000 1.336.000 1.336.000 1.336.000 1.336.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.336.000 1.336.000 1.336.000 1.336.000 1.336.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum anleggsmidler 1.344.000 1.344.000 1.344.000 1.344.000 1.344.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 0 8.000 8.000 0
Sum omløpsmidler 8.000 0 8.000 8.000 0
Sum eiendeler 1.352.000 1.344.000 1.352.000 1.352.000 1.344.000
Sum opptjent egenkapital 194.000 250.000 299.000 262.000 211.000
Sum egenkapital 1.394.000 1.450.000 1.499.000 1.462.000 1.411.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt -1.000 -71.000 -72.000 -72.000 -57.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -25.000 -40.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -65.000 -75.000 -75.000 -38.000 -10.000
Sum kortsiktig gjeld -42.000 -106.000 -147.000 -110.000 -67.000
Sum gjeld og egenkapital 1.352.000 1.344.000 1.352.000 1.352.000 1.344.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 50.000 106.000 155.000 118.000 67.000
Likviditetsgrad 1 -0.2 -0.1 -0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 -0.2 0.0 0.0 0.1
Soliditet 103.1 107.9 110.9 108.1 105.0
Resultatgrad 52.9 6 51.0 53.6 54.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.1 -0.1 -0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 4 4.5 3.7 3.8 3.9
Signatur
18.06.2012
STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex