Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bor Og Maskin Concult AS
Juridisk navn:  Bor Og Maskin Concult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vinje Rekneskapskontor Raulandsvegen 214 Fax:
3890 Vinje 3890 Vinje
Fylke: Kommune:
Telemark Vinje
Org.nr: 891281692
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/18/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Vest Telemark AS
Regnskapsfører: Vinje Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.19%
Resultat  
  
27.84%
Egenkapital  
  
37.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.646.000 2.220.000 1.501.000 2.045.000 1.666.000
Resultat: 1.676.000 1.311.000 572.000 1.089.000 674.000
Egenkapital: 147.000 107.000 100.000 125.000 131.000
Regnskap for  Bor Og Maskin Concult AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.646.000 2.220.000 1.501.000 2.045.000 1.666.000
Driftskostnader -960.000 -908.000 -920.000 -943.000 -990.000
Driftsresultat 1.686.000 1.312.000 580.000 1.102.000 677.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -1.000 -9.000 -13.000 -2.000
Finans -10.000 -1.000 -9.000 -13.000 -2.000
Resultat før skatt 1.676.000 1.311.000 572.000 1.089.000 674.000
Skattekostnad -386.000 -315.000 -141.000 -295.000 -182.000
Årsresultat 1.290.000 997.000 430.000 794.000 492.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.883.000 1.513.000 813.000 1.352.000 942.000
Sum eiendeler 1.883.000 1.513.000 813.000 1.352.000 942.000
Sum opptjent egenkapital 47.000 7.000 0 25.000 31.000
Sum egenkapital 147.000 107.000 100.000 125.000 131.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.736.000 1.406.000 713.000 1.227.000 811.000
Sum gjeld og egenkapital 1.883.000 1.513.000 813.000 1.352.000 942.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.646.000 2.220.000 1.501.000 2.045.000 1.666.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.646.000 2.220.000 1.501.000 2.045.000 1.666.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -669.000 -668.000 -667.000 -723.000 -724.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -291.000 -240.000 -253.000 -220.000 -266.000
Driftskostnader -960.000 -908.000 -920.000 -943.000 -990.000
Driftsresultat 1.686.000 1.312.000 580.000 1.102.000 677.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -1.000 -9.000 -13.000 -2.000
Finans -10.000 -1.000 -9.000 -13.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.250.000 -990.000 -456.000 -800.000 -500.000
Årsresultat 1.290.000 997.000 430.000 794.000 492.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 96.000 83.000 85.000 82.000 82.000
Andre fordringer 1.688.000 1.298.000 563.000 1.148.000 726.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 100.000 131.000 165.000 123.000 133.000
Sum omløpsmidler 1.883.000 1.513.000 813.000 1.352.000 942.000
Sum eiendeler 1.883.000 1.513.000 813.000 1.352.000 942.000
Sum opptjent egenkapital 47.000 7.000 0 25.000 31.000
Sum egenkapital 147.000 107.000 100.000 125.000 131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 4.000 7.000 4.000
Betalbar skatt 386.000 315.000 141.000 295.000 182.000
Skyldig offentlige avgifter 39.000 40.000 50.000 52.000 52.000
Utbytte -1.250.000 -990.000 -456.000 -800.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 61.000 61.000 61.000 74.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 1.736.000 1.406.000 713.000 1.227.000 811.000
Sum gjeld og egenkapital 1.883.000 1.513.000 813.000 1.352.000 942.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 147.000 107.000 100.000 125.000 131.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
Soliditet 7.8 7.1 12.3 9.2 13.9
Resultatgrad 63.7 59.1 38.6 53.9 40.6
Rentedekningsgrad 168.6 1 64.4 84.8 338.5
Gjeldsgrad 11.8 13.1 7.1 9.8 6.2
Total kapitalrentabilitet 89.5 86.7 71.3 81.5 71.9
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex