Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Borge Grafisk AS
Juridisk navn:  Borge Grafisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55100590
Storrinden 131 Ytrebygdsvegen 37 Fax: 55100601
5252 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 917939616
Aksjekapital: 306.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/1/1969 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: as th borge litho-overtrykk
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.94%
Resultat  
  
-101.64%
Egenkapital  
  
-6.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 633.000 1.020.000 1.014.000 1.561.000 2.276.000
Resultat: -2.000 122.000 2.000 323.000 212.000
Egenkapital: -31.000 -29.000 -151.000 -153.000 -459.000
Regnskap for  Borge Grafisk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 633.000 1.020.000 1.014.000 1.561.000 2.276.000
Driftskostnader -578.000 -806.000 -916.000 -1.132.000 -1.936.000
Driftsresultat 54.000 213.000 98.000 428.000 340.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -56.000 -91.000 -96.000 -105.000 -128.000
Finans -56.000 -91.000 -96.000 -105.000 -128.000
Resultat før skatt -2.000 122.000 2.000 323.000 212.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 122.000 2.000 323.000 212.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 116.000 210.000 252.000 64.000 79.000
Sum omløpsmidler 914.000 716.000 655.000 714.000 851.000
Sum eiendeler 1.030.000 926.000 907.000 778.000 930.000
Sum opptjent egenkapital -337.000 -335.000 -457.000 -459.000 -765.000
Sum egenkapital -31.000 -29.000 -151.000 -153.000 -459.000
Sum langsiktig gjeld 753.000 819.000 148.000 0 305.000
Sum kortsiktig gjeld 308.000 137.000 910.000 931.000 1.085.000
Sum gjeld og egenkapital 1.030.000 927.000 907.000 778.000 931.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 633.000 1.020.000 977.000 1.561.000 2.276.000
Andre inntekter 0 0 37.000 0 0
Driftsinntekter 633.000 1.020.000 1.014.000 1.561.000 2.276.000
Varekostnad -193.000 -365.000 -448.000 -501.000 -911.000
Lønninger -71.000 -31.000 -104.000 -120.000 -313.000
Avskrivning -41.000 -41.000 -18.000 -15.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -273.000 -329.000 -346.000 -437.000 -580.000
Driftskostnader -578.000 -806.000 -916.000 -1.132.000 -1.936.000
Driftsresultat 54.000 213.000 98.000 428.000 340.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -56.000 -91.000 -96.000 -105.000 -128.000
Finans -56.000 -91.000 -96.000 -105.000 -128.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 122.000 2.000 323.000 212.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 16.000 20.000 23.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 116.000 157.000 183.000 44.000 56.000
Sum varige driftsmidler 116.000 157.000 183.000 44.000 56.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 53.000 53.000 0 0
Sum anleggsmidler 116.000 210.000 252.000 64.000 79.000
Varebeholdning 183.000 183.000 223.000 223.000 282.000
Kundefordringer 302.000 515.000 118.000 219.000 450.000
Andre fordringer 427.000 17.000 312.000 270.000 106.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 2.000 3.000 13.000
Sum omløpsmidler 914.000 716.000 655.000 714.000 851.000
Sum eiendeler 1.030.000 926.000 907.000 778.000 930.000
Sum opptjent egenkapital -337.000 -335.000 -457.000 -459.000 -765.000
Sum egenkapital -31.000 -29.000 -151.000 -153.000 -459.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 715.000 703.000 660.000
Sum langsiktig gjeld 753.000 819.000 148.000 0 305.000
Leverandørgjeld 90.000 116.000 169.000 179.000 224.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 14.000 20.000 29.000 116.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 199.000 7.000 6.000 21.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 308.000 137.000 910.000 931.000 1.085.000
Sum gjeld og egenkapital 1.030.000 927.000 907.000 778.000 931.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 606.000 579.000 -255.000 -217.000 -234.000
Likviditetsgrad 1 3 5.2 0.7 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 2.4 3.9 0.5 0.5 0.6
Soliditet -3.1 -16.6 -19.7 -49.3
Resultatgrad 8.5 20.9 9.7 27.4 14.9
Rentedekningsgrad 1 2.3 1 4.1 2.7
Gjeldsgrad -34.2 -6.1 -3.0
Total kapitalrentabilitet 5.2 2 10.8 5 36.5
Signatur
15.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex