Borge Hestesport Avd. Fana As
Juridisk navn:  Borge Hestesport Avd. Fana As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93207852
Storrinden 131 Storrinden 131 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 915048269
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/10/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
43.9%
Resultat  
  
240.22%
Egenkapital  
  
147.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.960.000 2.752.000 2.473.000 1.089.000
Resultat: 313.000 92.000 -295.000 36.000
Egenkapital: 84.000 -176.000 -251.000 43.000
Regnskap for  Borge Hestesport Avd. Fana As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.960.000 2.752.000 2.473.000 1.089.000
Driftskostnader -3.618.000 -2.646.000 -2.767.000 -1.053.000
Driftsresultat 343.000 105.000 -294.000 37.000
Finansinntekter 46.000 0 1.000 0
Finanskostnader -76.000 -13.000 -2.000 -1.000
Finans -30.000 -13.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 313.000 92.000 -295.000 36.000
Skattekostnad -53.000 -16.000 1.000 -17.000
Årsresultat 260.000 76.000 -295.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.000 58.000 16.000 96.000
Sum omløpsmidler 615.000 496.000 423.000 334.000
Sum eiendeler 688.000 554.000 439.000 430.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 -200.000 -276.000 19.000
Sum egenkapital 84.000 -176.000 -251.000 43.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 603.000 729.000 690.000 385.000
Sum gjeld og egenkapital 687.000 553.000 438.000 429.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.960.000 2.752.000 2.469.000 1.089.000
Andre inntekter 0 0 4.000 0
Driftsinntekter 3.960.000 2.752.000 2.473.000 1.089.000
Varekostnad -2.189.000 -1.526.000 -1.813.000 -699.000
Lønninger -258.000 -377.000 -195.000 -70.000
Avskrivning -29.000 -6.000 -79.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.142.000 -737.000 -680.000 -261.000
Driftskostnader -3.618.000 -2.646.000 -2.767.000 -1.053.000
Driftsresultat 343.000 105.000 -294.000 37.000
Finansinntekter 46.000 0 1.000 0
Finanskostnader -76.000 -13.000 -2.000 -1.000
Finans -30.000 -13.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 260.000 76.000 -295.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 11.000 31.000 16.000 96.000
Driftsløsøre 62.000 27.000 0 0
Sum varige driftsmidler 73.000 58.000 16.000 96.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 73.000 58.000 16.000 96.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 120.000 157.000 196.000 172.000
Andre fordringer 455.000 251.000 212.000 110.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 40.000 87.000 15.000 52.000
Sum omløpsmidler 615.000 496.000 423.000 334.000
Sum eiendeler 688.000 554.000 439.000 430.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 -200.000 -276.000 19.000
Sum egenkapital 84.000 -176.000 -251.000 43.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 322.000 397.000 645.000 284.000
Betalbar skatt 53.000 0 -17.000 16.000
Skyldig offentlige avgifter 175.000 272.000 42.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 61.000 20.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 603.000 729.000 690.000 385.000
Sum gjeld og egenkapital 687.000 553.000 438.000 429.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.000 -233.000 -267.000 -51.000
Likviditetsgrad 1 1 0.7 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 1 0.7 0.6 0.9
Soliditet 12.2 -31.8 -57.2 10.0
Resultatgrad 8.7 3.8 -11.9 3.4
Rentedekningsgrad 4.5 8.1 37.0
Gjeldsgrad 7.2 -4.1 -2.7 9.0
Total kapitalrentabilitet 56.6 1 -66.7 8.6
Signatur
09.03.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex