Borgenhaugen Rør As
Juridisk navn:  Borgenhaugen Rør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Johan Paulsens Vei 13 Johan Paulsens Vei 13 Fax:
1738 Borgenhaugen 1738 Borgenhaugen
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 912332438
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/2/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
46.28%
Resultat  
  
196%
Egenkapital  
  
96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 531.000 363.000 737.000 288.000 870.000
Resultat: 72.000 -75.000 62.000 -202.000 166.000
Egenkapital: -3.000 -75.000 0 -62.000 138.000
Regnskap for  Borgenhaugen Rør As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 531.000 363.000 737.000 288.000 870.000
Driftskostnader -458.000 -436.000 -669.000 -486.000 -697.000
Driftsresultat 73.000 -72.000 69.000 -197.000 173.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 -7.000 -6.000 -7.000
Finans -1.000 -2.000 -7.000 -6.000 -7.000
Resultat før skatt 72.000 -75.000 62.000 -202.000 166.000
Skattekostnad 0 0 0 2.000 -29.000
Årsresultat 72.000 -75.000 62.000 -200.000 137.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 49.000 91.000 134.000
Sum omløpsmidler 82.000 9.000 123.000 81.000 297.000
Sum eiendeler 82.000 9.000 172.000 172.000 431.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 -105.000 -30.000 -92.000 108.000
Sum egenkapital -3.000 -75.000 0 -62.000 138.000
Sum langsiktig gjeld 0 9.000 55.000 99.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 74.000 116.000 135.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 82.000 8.000 171.000 172.000 432.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 531.000 363.000 737.000 288.000 870.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 531.000 363.000 737.000 288.000 870.000
Varekostnad -34.000 -40.000 -61.000 -23.000 -27.000
Lønninger -281.000 -247.000 -425.000 -307.000 -509.000
Avskrivning 0 -49.000 -43.000 -43.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -143.000 -100.000 -140.000 -113.000 -118.000
Driftskostnader -458.000 -436.000 -669.000 -486.000 -697.000
Driftsresultat 73.000 -72.000 69.000 -197.000 173.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 -7.000 -6.000 -7.000
Finans -1.000 -2.000 -7.000 -6.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 72.000 -75.000 62.000 -200.000 137.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 49.000 91.000 134.000
Sum varige driftsmidler 0 0 49.000 91.000 134.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 49.000 91.000 134.000
Varebeholdning 0 0 0 29.000 45.000
Kundefordringer -6.000 -6.000 33.000 24.000 64.000
Andre fordringer 9.000 6.000 25.000 7.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 79.000 9.000 65.000 20.000 171.000
Sum omløpsmidler 82.000 9.000 123.000 81.000 297.000
Sum eiendeler 82.000 9.000 172.000 172.000 431.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 -105.000 -30.000 -92.000 108.000
Sum egenkapital -3.000 -75.000 0 -62.000 138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 26.000 27.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 9.000 55.000 99.000 140.000
Leverandørgjeld 4.000 19.000 4.000 2.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 27.000
Skyldig offentlige avgifter 55.000 11.000 58.000 14.000 55.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 17.000 55.000 119.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 74.000 116.000 135.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 82.000 8.000 171.000 172.000 432.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.000 -65.000 7.000 -54.000 143.000
Likviditetsgrad 1 1 0.1 1.1 0.6 1.9
Likviditetsgrad 2 1 0.1 1.1 0.4 1.7
Soliditet -3.7 -937.5 0 31.9
Resultatgrad 13.7 -19.8 9.4 -68.4 19.9
Rentedekningsgrad 7 - 9.9 -32.8 24.7
Gjeldsgrad -28.3 -1.1 -3.8 2.1
Total kapitalrentabilitet 8 -887.5 40.4 -114.5 40.0
Signatur
23.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex