Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Borgesen Holding As
Juridisk navn:  Borgesen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sigurd Slembes Veg 20 Sigurd Slembes Veg 20 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 919184604
Aksjekapital: 35.000 NOK
Etableringsdato: 3/23/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-101.97%
Egenkapital  
  
-1.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -33.000 1.671.000
Egenkapital: 2.440.000 2.473.000
Regnskap for  Borgesen Holding As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -6.000 -6.000
Driftsresultat -6.000 -6.000
Finansinntekter -27.000 1.677.000
Finanskostnader 0 0
Finans -27.000 1.677.000
Resultat før skatt -33.000 1.671.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -33.000 1.671.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.346.000 574.000
Sum omløpsmidler 94.000 1.900.000
Sum eiendeler 2.440.000 2.474.000
Sum opptjent egenkapital 1.896.000 1.929.000
Sum egenkapital 2.440.000 2.473.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.440.000 2.473.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -6.000
Driftskostnader -6.000 -6.000
Driftsresultat -6.000 -6.000
Finansinntekter -27.000 1.677.000
Finanskostnader 0 0
Finans -27.000 1.677.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -33.000 1.671.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.346.000 574.000
Sum anleggsmidler 2.346.000 574.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 94.000 1.900.000
Sum omløpsmidler 94.000 1.900.000
Sum eiendeler 2.440.000 2.474.000
Sum opptjent egenkapital 1.896.000 1.929.000
Sum egenkapital 2.440.000 2.473.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.440.000 2.473.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 94.000 1.900.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet -1.4 67.6
Signatur
27.06.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
27.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex