Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Boro AS
Juridisk navn:  Boro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55323323
C/O Rolf A. Selseng Søvikmarka 8 Søvikmarka 8 Fax: 55275001
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 988694339
Aksjekapital: 900.000 NOK
Etableringsdato: 8/10/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorpartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.73%
Resultat  
  
142.11%
Egenkapital  
  
-4.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 96.000 74.000 301.000 420.000 515.000
Resultat: 200.000 -475.000 171.000 1.537.000 -1.489.000
Egenkapital: 8.916.000 9.335.000 9.809.000 9.683.000 8.217.000
Regnskap for  Boro AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 96.000 74.000 301.000 420.000 515.000
Driftskostnader -66.000 -559.000 -145.000 -174.000 -217.000
Driftsresultat 31.000 -485.000 156.000 246.000 298.000
Finansinntekter 302.000 162.000 170.000 76.000 129.000
Finanskostnader -133.000 -151.000 -155.000 1.214.000 -1.917.000
Finans 169.000 11.000 15.000 1.290.000 -1.788.000
Resultat før skatt 200.000 -475.000 171.000 1.537.000 -1.489.000
Skattekostnad 0 0 -44.000 -71.000 -112.000
Årsresultat 200.000 -475.000 127.000 1.466.000 -1.601.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.246.000 8.811.000 9.228.000 6.560.000 3.026.000
Sum omløpsmidler 4.351.000 4.435.000 6.113.000 5.263.000 5.467.000
Sum eiendeler 13.597.000 13.246.000 15.341.000 11.823.000 8.493.000
Sum opptjent egenkapital 7.833.000 8.420.000 8.894.000 8.768.000 7.302.000
Sum egenkapital 8.916.000 9.335.000 9.809.000 9.683.000 8.217.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 385.000 421.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.681.000 3.911.000 5.147.000 1.719.000 276.000
Sum gjeld og egenkapital 13.597.000 13.246.000 15.341.000 11.823.000 8.493.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 96.000 55.000 266.000 382.000 481.000
Andre inntekter 0 19.000 35.000 38.000 34.000
Driftsinntekter 96.000 74.000 301.000 420.000 515.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -2.000 -9.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -66.000 -559.000 -143.000 -165.000 -217.000
Driftskostnader -66.000 -559.000 -145.000 -174.000 -217.000
Driftsresultat 31.000 -485.000 156.000 246.000 298.000
Finansinntekter 302.000 162.000 170.000 76.000 129.000
Finanskostnader -133.000 -151.000 -155.000 1.214.000 -1.917.000
Finans 169.000 11.000 15.000 1.290.000 -1.788.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 200.000 -475.000 127.000 1.466.000 -1.601.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 1.957.000 1.957.000 1.503.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Sum varige driftsmidler 13.000 13.000 1.970.000 1.970.000 1.516.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.233.000 8.798.000 7.258.000 4.590.000 1.510.000
Sum anleggsmidler 9.246.000 8.811.000 9.228.000 6.560.000 3.026.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 19.000 28.000 144.000 15.000
Andre fordringer 0 54.000 1.662.000 829.000 1.177.000
Sum investeringer 4.237.000 4.237.000 4.237.000 4.074.000 4.074.000
Kasse, bank 114.000 124.000 186.000 215.000 200.000
Sum omløpsmidler 4.351.000 4.435.000 6.113.000 5.263.000 5.467.000
Sum eiendeler 13.597.000 13.246.000 15.341.000 11.823.000 8.493.000
Sum opptjent egenkapital 7.833.000 8.420.000 8.894.000 8.768.000 7.302.000
Sum egenkapital 8.916.000 9.335.000 9.809.000 9.683.000 8.217.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 385.000 421.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 44.000 71.000 112.000
Skyldig offentlige avgifter 19.000 7.000 65.000 98.000 114.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.662.000 3.904.000 5.038.000 1.550.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 4.681.000 3.911.000 5.147.000 1.719.000 276.000
Sum gjeld og egenkapital 13.597.000 13.246.000 15.341.000 11.823.000 8.493.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -330.000 524.000 966.000 3.544.000 5.191.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 1.2 3.1 19.8
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 1.2 3.1 19.9
Soliditet 65.6 70.5 63.9 81.9 96.8
Resultatgrad 32.3 -655.4 51.8 58.6 57.9
Rentedekningsgrad 0.2 -3.2 1 -0.3 0.2
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.6 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.4 -2.4 2.1 2.7 5.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex