Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Borvika Eiendom As
Juridisk navn:  Borvika Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olav Magnussons veg 61 Olav Magnussons veg 61 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 917573336
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 6/30/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-117.95%
Egenkapital  
  
-12.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 86.000 1.621.000
Resultat: -340.000 -156.000 139.000
Egenkapital: 2.703.000 3.078.000 3.198.000
Regnskap for  Borvika Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 86.000 1.621.000
Driftskostnader -339.000 -240.000 -1.483.000
Driftsresultat -340.000 -154.000 139.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans 0 -2.000 0
Resultat før skatt -340.000 -156.000 139.000
Skattekostnad -36.000 0 -35.000
Årsresultat -375.000 -156.000 103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 36.000 0
Sum omløpsmidler 2.735.000 3.824.000 4.429.000
Sum eiendeler 2.735.000 3.860.000 4.429.000
Sum opptjent egenkapital -377.000 -2.000 103.000
Sum egenkapital 2.703.000 3.078.000 3.198.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 782.000 1.231.000
Sum gjeld og egenkapital 2.735.000 3.860.000 4.428.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 86.000 1.621.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 86.000 1.621.000
Varekostnad -13.000 -225.000 -1.464.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -39.000 -15.000 -19.000
Driftskostnader -339.000 -240.000 -1.483.000
Driftsresultat -340.000 -154.000 139.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -375.000 -156.000 103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 36.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 36.000 0
Varebeholdning 2.468.000 3.816.000 2.793.000
Kundefordringer 0 0 1.621.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 267.000 8.000 15.000
Sum omløpsmidler 2.735.000 3.824.000 4.429.000
Sum eiendeler 2.735.000 3.860.000 4.429.000
Sum opptjent egenkapital -377.000 -2.000 103.000
Sum egenkapital 2.703.000 3.078.000 3.198.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 97.000 97.000
Betalbar skatt 0 0 35.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 685.000 1.099.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000 782.000 1.231.000
Sum gjeld og egenkapital 2.735.000 3.860.000 4.428.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.703.000 3.042.000 3.198.000
Likviditetsgrad 1 85. 4 3.6
Likviditetsgrad 2 8.3 0 1.3
Soliditet 98.8 79.7 72.2
Resultatgrad -179.1 8.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet -12.4 3.1
Signatur
17.08.2016
Prokurister
17.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex