Botn Flytebrygger AS
Juridisk navn:  Botn Flytebrygger AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 65 Leirkjosveien 8 Fax:
9593 Breivikbotn 9593 Breivikbotn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hasvik
Org.nr: 891764022
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/6/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vsk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.5%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-22.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 103.000 109.000 83.000 107.000 78.000
Resultat: -21.000 0 -24.000 27.000 -29.000
Egenkapital: -176.000 -144.000 -117.000 -210.000 -116.000
Regnskap for  Botn Flytebrygger AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 103.000 109.000 83.000 107.000 78.000
Driftskostnader -124.000 -108.000 -106.000 -77.000 -101.000
Driftsresultat -21.000 1.000 -24.000 30.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 -4.000
Finans 0 0 0 -3.000 -4.000
Resultat før skatt -21.000 0 -24.000 27.000 -29.000
Skattekostnad -2.000 -28.000 0 -120.000 0
Årsresultat -24.000 -27.000 -24.000 -93.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 160.000 196.000 256.000 267.000 303.000
Sum omløpsmidler 43.000 48.000 86.000 79.000 35.000
Sum eiendeler 203.000 244.000 342.000 346.000 338.000
Sum opptjent egenkapital -276.000 -244.000 -217.000 -310.000 -216.000
Sum egenkapital -176.000 -144.000 -117.000 -210.000 -116.000
Sum langsiktig gjeld 366.000 381.000 0 93.000 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 7.000 459.000 463.000 454.000
Sum gjeld og egenkapital 203.000 244.000 342.000 346.000 338.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 103.000 0 83.000 107.000 78.000
Andre inntekter 0 109.000 0 0 0
Driftsinntekter 103.000 109.000 83.000 107.000 78.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -37.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -87.000 -73.000 -71.000 -42.000 -66.000
Driftskostnader -124.000 -108.000 -106.000 -77.000 -101.000
Driftsresultat -21.000 1.000 -24.000 30.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 -4.000
Finans 0 0 0 -3.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 -27.000 -24.000 -93.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 160.000 196.000 232.000 267.000 303.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 160.000 196.000 232.000 267.000 303.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 24.000 0 0
Sum anleggsmidler 160.000 196.000 256.000 267.000 303.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 17.000 17.000 9.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 26.000 31.000 70.000 70.000 35.000
Sum omløpsmidler 43.000 48.000 86.000 79.000 35.000
Sum eiendeler 203.000 244.000 342.000 346.000 338.000
Sum opptjent egenkapital -276.000 -244.000 -217.000 -310.000 -216.000
Sum egenkapital -176.000 -144.000 -117.000 -210.000 -116.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 93.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 366.000 381.000 0 93.000 0
Leverandørgjeld 6.000 0 21.000 0 0
Betalbar skatt 7.000 0 0 24.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 7.000 438.000 439.000 454.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 7.000 459.000 463.000 454.000
Sum gjeld og egenkapital 203.000 244.000 342.000 346.000 338.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 41.000 -373.000 -384.000 -419.000
Likviditetsgrad 1 3.3 6.9 0.2 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 3.3 6.9 0.2 0.2 0.1
Soliditet -86.7 -34.2 -60.7 -34.3
Resultatgrad -20.4 0.9 -28.9 2 -30.8
Rentedekningsgrad 1 -6.0
Gjeldsgrad -2.2 -2.7 -3.9 -2.6 -3.9
Total kapitalrentabilitet -10.3 0.4 8.7 -7.1
Signatur
13.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex