Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bottega As
Juridisk navn:  Bottega As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Smievegen 20 Smievegen 20 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 818595522
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 1/30/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Completum As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-10.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -10.000 0
Egenkapital: 83.000 93.000
Regnskap for  Bottega As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -10.000 0
Driftsresultat -10.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -10.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -10.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 19.000
Sum omløpsmidler 64.000 74.000
Sum eiendeler 83.000 93.000
Sum opptjent egenkapital -10.000 0
Sum egenkapital 83.000 93.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 83.000 93.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -10.000 0
Driftskostnader -10.000 0
Driftsresultat -10.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -10.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 19.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 19.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 64.000 74.000
Sum omløpsmidler 64.000 74.000
Sum eiendeler 83.000 93.000
Sum opptjent egenkapital -10.000 0
Sum egenkapital 83.000 93.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 83.000 93.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.000 74.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
22.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex