Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bottenvik As
Juridisk navn:  Bottenvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90067009
Vestbygata 10C Vestbygata 10C Fax:
2003 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Akershus Skedsmo
Org.nr: 998302269
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/2/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap 4U As
Utvikling:
Omsetning  
  
94.95%
Resultat  
  
142.27%
Egenkapital  
  
74.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.815.000 931.000 647.000 644.000 150.000
Resultat: 1.238.000 511.000 517.000 305.000 657.000
Egenkapital: 2.183.000 1.254.000 1.221.000 972.000 752.000
Regnskap for  Bottenvik As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.815.000 931.000 647.000 644.000 150.000
Driftskostnader -545.000 -409.000 -127.000 -339.000 -93.000
Driftsresultat 1.271.000 521.000 519.000 305.000 57.000
Finansinntekter 0 -10.000 0 0 600.000
Finanskostnader -33.000 0 -2.000 0 0
Finans -33.000 -10.000 -2.000 0 600.000
Resultat før skatt 1.238.000 511.000 517.000 305.000 657.000
Skattekostnad -308.000 -134.000 -141.000 -83.000 -21.000
Årsresultat 930.000 378.000 376.000 222.000 636.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.523.000 880.000 1.032.000 793.000 793.000
Sum omløpsmidler 791.000 539.000 391.000 329.000 39.000
Sum eiendeler 3.314.000 1.419.000 1.423.000 1.122.000 832.000
Sum opptjent egenkapital 2.153.000 1.224.000 1.191.000 942.000 722.000
Sum egenkapital 2.183.000 1.254.000 1.221.000 972.000 752.000
Sum langsiktig gjeld 798.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 333.000 166.000 203.000 150.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 3.314.000 1.420.000 1.424.000 1.122.000 832.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.720.000 931.000 647.000 644.000 150.000
Andre inntekter 96.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.815.000 931.000 647.000 644.000 150.000
Varekostnad -66.000 -101.000 -19.000 -290.000 0
Lønninger -197.000 -82.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -282.000 -226.000 -108.000 -49.000 -93.000
Driftskostnader -545.000 -409.000 -127.000 -339.000 -93.000
Driftsresultat 1.271.000 521.000 519.000 305.000 57.000
Finansinntekter 0 -10.000 0 0 600.000
Finanskostnader -33.000 0 -2.000 0 0
Finans -33.000 -10.000 -2.000 0 600.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -345.000 -126.000 0 0
Årsresultat 930.000 378.000 376.000 222.000 636.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.131.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.131.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.392.000 880.000 1.032.000 793.000 793.000
Sum anleggsmidler 2.523.000 880.000 1.032.000 793.000 793.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 580.000 90.000 348.000 130.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 211.000 449.000 43.000 199.000 32.000
Sum omløpsmidler 791.000 539.000 391.000 329.000 39.000
Sum eiendeler 3.314.000 1.419.000 1.423.000 1.122.000 832.000
Sum opptjent egenkapital 2.153.000 1.224.000 1.191.000 942.000 722.000
Sum egenkapital 2.183.000 1.254.000 1.221.000 972.000 752.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 798.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld -145.000 1.000 35.000 0 13.000
Betalbar skatt 308.000 134.000 141.000 83.000 21.000
Skyldig offentlige avgifter 150.000 28.000 27.000 27.000 0
Utbytte 0 -345.000 -126.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 3.000 0 39.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 333.000 166.000 203.000 150.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 3.314.000 1.420.000 1.424.000 1.122.000 832.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 458.000 373.000 188.000 179.000 -41.000
Likviditetsgrad 1 2.4 3.2 1.9 2.2 0.5
Likviditetsgrad 2 2.4 3.2 2.0 2.2 0.5
Soliditet 65.9 88.3 85.7 86.6 90.4
Resultatgrad 7 5 80.2 47.4 38.0
Rentedekningsgrad 38.5 259.5
Gjeldsgrad 0.5 0.1 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 38.4 3 36.4 27.2 79.0
Signatur
04.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex