Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bp-byggtjenester As
Juridisk navn:  Bp-byggtjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Økonomistyring Ålesund As Smibakken 3 Gamle Smievegen 2 Fax:
6018 Ålesund 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 919728140
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/11/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Økonomistyring Ålesund As
Utvikling:
Omsetning  
  
166.5%
Resultat  
  
-210.81%
Egenkapital  
  
-73.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 541.000 203.000
Resultat: -82.000 74.000
Egenkapital: 23.000 87.000
Regnskap for  Bp-byggtjenester As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 541.000 203.000
Driftskostnader -600.000 -128.000
Driftsresultat -58.000 74.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -24.000 0
Finans -24.000 0
Resultat før skatt -82.000 74.000
Skattekostnad 18.000 -18.000
Årsresultat -64.000 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 128.000 62.000
Sum omløpsmidler 119.000 129.000
Sum eiendeler 247.000 191.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 57.000
Sum egenkapital 23.000 87.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 224.000 101.000
Sum gjeld og egenkapital 247.000 191.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 541.000 203.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 541.000 203.000
Varekostnad -113.000 -40.000
Lønninger -203.000 -60.000
Avskrivning -22.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -262.000 -28.000
Driftskostnader -600.000 -128.000
Driftsresultat -58.000 74.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -24.000 0
Finans -24.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -64.000 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 14.000 18.000
Driftsløsøre 98.000 44.000
Sum varige driftsmidler 112.000 62.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 128.000 62.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 102.000 81.000
Andre fordringer 15.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.000 47.000
Sum omløpsmidler 119.000 129.000
Sum eiendeler 247.000 191.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 57.000
Sum egenkapital 23.000 87.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.000
Leverandørgjeld 174.000 10.000
Betalbar skatt 0 15.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000 47.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 224.000 101.000
Sum gjeld og egenkapital 247.000 191.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -105.000 28.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 1.3
Soliditet 9.3 45.5
Resultatgrad -10.7 36.5
Rentedekningsgrad -2.4
Gjeldsgrad 9.7 1.2
Total kapitalrentabilitet -23.5 38.7
Signatur
17.10.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex