Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bråjuft As
Juridisk navn:  Bråjuft As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90872078
C/O Jon Teodor Lyster Kjeldelie 2F Vestsidevegen 1583 Fax:
2966 Slidre 2967 Lomen
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Slidre
Org.nr: 914603331
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/27/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-122.22%
Egenkapital  
  
-8.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 47.000 29.000 0
Resultat: -4.000 18.000 14.000 -19.000
Egenkapital: 41.000 45.000 29.000 15.000
Regnskap for  Bråjuft As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 47.000 29.000 0
Driftskostnader -4.000 -29.000 -15.000 -19.000
Driftsresultat -4.000 18.000 14.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 18.000 14.000 -19.000
Skattekostnad 0 -2.000 0 0
Årsresultat -4.000 16.000 14.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 200.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 109.000 95.000 49.000 34.000
Sum eiendeler 309.000 95.000 49.000 34.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 11.000 -5.000 -19.000
Sum egenkapital 41.000 45.000 29.000 15.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 267.000 50.000 20.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 308.000 95.000 49.000 34.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 47.000 29.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 47.000 29.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -1.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -29.000 -15.000 -19.000
Driftskostnader -4.000 -29.000 -15.000 -19.000
Driftsresultat -4.000 18.000 14.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 16.000 14.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 200.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 200.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 200.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 76.000 0 0
Andre fordringer 107.000 0 29.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 20.000 20.000 34.000
Sum omløpsmidler 109.000 95.000 49.000 34.000
Sum eiendeler 309.000 95.000 49.000 34.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 11.000 -5.000 -19.000
Sum egenkapital 41.000 45.000 29.000 15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 2.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 267.000 48.000 20.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 267.000 50.000 20.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 308.000 95.000 49.000 34.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -158.000 45.000 29.000 15.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1.9 2.5 1.8
Likviditetsgrad 2 0.4 1.9 2.5 1.8
Soliditet 13.3 47.4 59.2 44.1
Resultatgrad 38.3 48.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.5 1.1 0.7 1.3
Total kapitalrentabilitet -1.3 18.9 28.6 -55.9
Signatur
15.12.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
15.12.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex