Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bråthen Invest AS
Juridisk navn:  Bråthen Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63978327
Tyttebærlia 22 Tyttebærlia 22 Fax:
2053 Jessheim 2053 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 892763232
Aksjekapital: 625.000 NOK
Etableringsdato: 5/25/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Antonsen Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
11.75%
Egenkapital  
  
-7.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 54.000
Resultat: 1.588.000 1.421.000 7.331.000 797.000 1.018.000
Egenkapital: 25.342.000 27.264.000 28.493.000 25.769.000 28.760.000
Regnskap for  Bråthen Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 54.000
Driftskostnader -59.000 -88.000 -25.000 -45.000 -77.000
Driftsresultat -59.000 -88.000 -25.000 -45.000 -23.000
Finansinntekter 1.736.000 1.559.000 7.356.000 842.000 1.080.000
Finanskostnader -89.000 -51.000 0 0 -39.000
Finans 1.647.000 1.508.000 7.356.000 842.000 1.041.000
Resultat før skatt 1.588.000 1.421.000 7.331.000 797.000 1.018.000
Skattekostnad -102.000 -158.000 -247.000 -199.000 -279.000
Årsresultat 1.486.000 1.263.000 7.083.000 598.000 739.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.193.000 20.125.000 18.983.000 16.979.000 20.466.000
Sum omløpsmidler 8.545.000 7.597.000 10.058.000 9.741.000 9.131.000
Sum eiendeler 25.738.000 27.722.000 29.041.000 26.720.000 29.597.000
Sum opptjent egenkapital 24.717.000 26.639.000 27.868.000 25.144.000 28.135.000
Sum egenkapital 25.342.000 27.264.000 28.493.000 25.769.000 28.760.000
Sum langsiktig gjeld 294.000 298.000 298.000 298.000 0
Sum kortsiktig gjeld 102.000 161.000 250.000 652.000 838.000
Sum gjeld og egenkapital 25.738.000 27.723.000 29.041.000 26.719.000 29.598.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 54.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 54.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -59.000 -88.000 -25.000 -45.000 -77.000
Driftskostnader -59.000 -88.000 -25.000 -45.000 -77.000
Driftsresultat -59.000 -88.000 -25.000 -45.000 -23.000
Finansinntekter 1.736.000 1.559.000 7.356.000 842.000 1.080.000
Finanskostnader -89.000 -51.000 0 0 -39.000
Finans 1.647.000 1.508.000 7.356.000 842.000 1.041.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -4.360.000 0 0
Årsresultat 1.486.000 1.263.000 7.083.000 598.000 739.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 17.193.000 20.125.000 18.983.000 16.979.000 20.466.000
Sum anleggsmidler 17.193.000 20.125.000 18.983.000 16.979.000 20.466.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 105.000 0 0 450.000 0
Sum investeringer 0 124.000 0 5.349.000 0
Kasse, bank 8.440.000 7.473.000 10.058.000 3.942.000 9.131.000
Sum omløpsmidler 8.545.000 7.597.000 10.058.000 9.741.000 9.131.000
Sum eiendeler 25.738.000 27.722.000 29.041.000 26.720.000 29.597.000
Sum opptjent egenkapital 24.717.000 26.639.000 27.868.000 25.144.000 28.135.000
Sum egenkapital 25.342.000 27.264.000 28.493.000 25.769.000 28.760.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 294.000 298.000 298.000 298.000 0
Leverandørgjeld 0 3.000 3.000 453.000 3.000
Betalbar skatt 102.000 158.000 247.000 199.000 279.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -4.360.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 556.000
Sum kortsiktig gjeld 102.000 161.000 250.000 652.000 838.000
Sum gjeld og egenkapital 25.738.000 27.723.000 29.041.000 26.719.000 29.598.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.443.000 7.436.000 9.808.000 9.089.000 8.293.000
Likviditetsgrad 1 83.8 47.2 40.2 14.9 10.9
Likviditetsgrad 2 83.8 47.2 40.2 14.9 10.9
Soliditet 98.5 98.3 98.1 96.4 97.2
Resultatgrad -42.6
Rentedekningsgrad -0.7 -1.7 27.1
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 6.5 5.3 25.2 3 3.6
Signatur
28.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex