Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brændemoens Legat
Juridisk navn:  Brændemoens Legat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69898100
Postboks 40 V/ Eidsberg Kommune Ordfører Voldens Vei 1 Fax: 69898180
1850 Mysen 1850 Mysen
Fylke: Kommune:
Østfold Eidsberg
Org.nr: 877523012
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/2/1986 1
Foretakstype: STI
Revisor: Indre Østfold Kommunerevisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
-94.48%
Resultat  
  
100.17%
Egenkapital  
  
2.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 19.000 344.000 11.875.000 30.000 30.000
Resultat: 20.000 -11.667.000 11.872.000 24.000 30.000
Egenkapital: 762.000 743.000 12.409.000 538.000 514.000
Regnskap for  Brændemoens Legat
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 19.000 344.000 11.875.000 30.000 30.000
Driftskostnader -10.000 -12.010.000 -3.000 -6.000 -1.000
Driftsresultat 9.000 -11.667.000 11.872.000 24.000 30.000
Finansinntekter 11.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 11.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 20.000 -11.667.000 11.872.000 24.000 30.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 -11.667.000 11.872.000 24.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 763.000 755.000 12.409.000 539.000 514.000
Sum eiendeler 763.000 755.000 12.409.000 539.000 514.000
Sum opptjent egenkapital 662.000 643.000 12.409.000 538.000 514.000
Sum egenkapital 762.000 743.000 12.409.000 538.000 514.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 13.000 0 2.000 0
Sum gjeld og egenkapital 763.000 756.000 12.409.000 540.000 514.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 11.875.000 30.000 0
Andre inntekter 19.000 344.000 0 0 30.000
Driftsinntekter 19.000 344.000 11.875.000 30.000 30.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -12.010.000 -3.000 -6.000 -1.000
Driftskostnader -10.000 -12.010.000 -3.000 -6.000 -1.000
Driftsresultat 9.000 -11.667.000 11.872.000 24.000 30.000
Finansinntekter 11.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 11.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 -11.667.000 11.872.000 24.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 5.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 763.000 755.000 12.404.000 534.000 514.000
Sum omløpsmidler 763.000 755.000 12.409.000 539.000 514.000
Sum eiendeler 763.000 755.000 12.409.000 539.000 514.000
Sum opptjent egenkapital 662.000 643.000 12.409.000 538.000 514.000
Sum egenkapital 762.000 743.000 12.409.000 538.000 514.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 13.000 0 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 13.000 0 2.000 0
Sum gjeld og egenkapital 763.000 756.000 12.409.000 540.000 514.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 762.000 742.000 12.409.000 537.000 514.000
Likviditetsgrad 1 7 58.1 269.5
Likviditetsgrad 2 7 58.1 0 269.6 0.0
Soliditet 99.9 98.3 1 99.6 100.0
Resultatgrad 47.4 -3391.6 1 80.0 100.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.6 -1543.3 95.7 4.4 5.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex