Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brødr Borgen Ferdigbetong AS
Juridisk navn:  Brødr Borgen Ferdigbetong AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56300981
Kuventræ 10 Kuventræ 10 Fax: 56302160
5210 Os 5210 Os
Fylke: Kommune:
Hordaland Os (Hordaland)
Org.nr: 979373775
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 11/1/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bergen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.2%
Resultat  
  
-251.31%
Egenkapital  
  
-8.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 38.009.000 40.095.000 44.803.000 46.075.000 40.712.000
Resultat: -1.622.000 1.072.000 1.794.000 7.929.000 4.169.000
Egenkapital: 13.563.000 14.822.000 14.800.000 14.444.000 13.613.000
Regnskap for  Brødr Borgen Ferdigbetong AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 38.009.000 40.095.000 44.803.000 46.075.000 40.712.000
Driftskostnader -39.686.000 -39.055.000 -43.052.000 -38.240.000 -36.678.000
Driftsresultat -1.678.000 1.040.000 1.749.000 7.835.000 4.033.000
Finansinntekter 55.000 31.000 48.000 91.000 141.000
Finanskostnader 0 1.000 -3.000 3.000 -5.000
Finans 55.000 32.000 45.000 94.000 136.000
Resultat før skatt -1.622.000 1.072.000 1.794.000 7.929.000 4.169.000
Skattekostnad 364.000 -250.000 -437.000 -2.098.000 -1.127.000
Årsresultat -1.258.000 822.000 1.356.000 5.831.000 3.042.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.041.000 5.160.000 6.237.000 6.813.000 5.112.000
Sum omløpsmidler 14.685.000 17.389.000 15.972.000 19.930.000 16.950.000
Sum eiendeler 18.726.000 22.549.000 22.209.000 26.743.000 22.062.000
Sum opptjent egenkapital 13.413.000 14.672.000 14.650.000 14.294.000 13.463.000
Sum egenkapital 13.563.000 14.822.000 14.800.000 14.444.000 13.613.000
Sum langsiktig gjeld 0 164.000 412.000 522.000 360.000
Sum kortsiktig gjeld 5.162.000 7.563.000 6.997.000 11.777.000 8.089.000
Sum gjeld og egenkapital 18.725.000 22.549.000 22.209.000 26.743.000 22.062.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.884.000 39.304.000 44.696.000 45.096.000 40.156.000
Andre inntekter 125.000 791.000 107.000 979.000 556.000
Driftsinntekter 38.009.000 40.095.000 44.803.000 46.075.000 40.712.000
Varekostnad -13.322.000 -12.028.000 -15.868.000 -14.155.000 -12.945.000
Lønninger -12.053.000 -12.207.000 -12.361.000 -11.500.000 -11.203.000
Avskrivning -1.477.000 -1.431.000 -1.470.000 -1.257.000 -999.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.834.000 -13.389.000 -13.353.000 -11.328.000 -11.531.000
Driftskostnader -39.686.000 -39.055.000 -43.052.000 -38.240.000 -36.678.000
Driftsresultat -1.678.000 1.040.000 1.749.000 7.835.000 4.033.000
Finansinntekter 55.000 31.000 48.000 91.000 141.000
Finanskostnader 0 1.000 -3.000 3.000 -5.000
Finans 55.000 32.000 45.000 94.000 136.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -800.000 -1.000.000 -5.000.000 -2.000.000
Årsresultat -1.258.000 822.000 1.356.000 5.831.000 3.042.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 200.000 0 0 0 0
Fast eiendom 751.000 799.000 903.000 630.000 253.000
Maskiner anlegg 1.536.000 1.826.000 2.453.000 2.621.000 95.000
Driftsløsøre 1.523.000 2.525.000 2.871.000 3.552.000 4.764.000
Sum varige driftsmidler 3.811.000 5.150.000 6.227.000 6.803.000 5.112.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 10.000 10.000 10.000 0
Sum anleggsmidler 4.041.000 5.160.000 6.237.000 6.813.000 5.112.000
Varebeholdning 1.223.000 1.069.000 855.000 976.000 752.000
Kundefordringer 5.888.000 6.877.000 5.816.000 4.997.000 5.703.000
Andre fordringer 1.964.000 2.728.000 2.718.000 3.330.000 2.816.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.610.000 6.715.000 6.584.000 10.626.000 7.679.000
Sum omløpsmidler 14.685.000 17.389.000 15.972.000 19.930.000 16.950.000
Sum eiendeler 18.726.000 22.549.000 22.209.000 26.743.000 22.062.000
Sum opptjent egenkapital 13.413.000 14.672.000 14.650.000 14.294.000 13.463.000
Sum egenkapital 13.563.000 14.822.000 14.800.000 14.444.000 13.613.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 164.000 412.000 522.000 360.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 164.000 412.000 522.000 360.000
Leverandørgjeld 1.232.000 2.389.000 2.048.000 1.859.000 2.009.000
Betalbar skatt 0 497.000 548.000 1.937.000 1.001.000
Skyldig offentlige avgifter 1.868.000 2.041.000 1.757.000 1.633.000 2.000.000
Utbytte 0 -800.000 -1.000.000 -5.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.062.000 1.836.000 1.644.000 1.348.000 1.079.000
Sum kortsiktig gjeld 5.162.000 7.563.000 6.997.000 11.777.000 8.089.000
Sum gjeld og egenkapital 18.725.000 22.549.000 22.209.000 26.743.000 22.062.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.523.000 9.826.000 8.975.000 8.153.000 8.861.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.3 2.3 1.7 2.1
Likviditetsgrad 2 2.6 2.2 2.2 1.7 2.1
Soliditet 72.4 65.7 66.6 54.0 61.7
Resultatgrad -4.4 2.6 3.9 17.0 9.9
Rentedekningsgrad 5 -2642.0 834.8
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.9 0.6
Total kapitalrentabilitet -8.7 4.7 8.1 29.6 18.9
Signatur
18.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex