Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brødr Langset AS
Juridisk navn:  Brødr Langset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71214880
Gammelseterlia 5 Fax: 71214881
6422 Molde 6493 Lyngstad
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Eide
Org.nr: 959718393
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 7/16/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Nordmøre Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
85.21%
Resultat  
  
-24.44%
Egenkapital  
  
-175.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 40.177.000 21.693.000 64.903.000 49.494.000 179.307.000
Resultat: -3.666.000 -2.946.000 777.000 -5.951.000 -5.555.000
Egenkapital: -1.446.000 1.924.000 -170.000 -576.000 4.129.000
Regnskap for  Brødr Langset AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 40.177.000 21.693.000 64.903.000 49.494.000 179.307.000
Driftskostnader -43.014.000 -23.926.000 -63.533.000 -55.202.000 -184.065.000
Driftsresultat -2.838.000 -2.233.000 1.370.000 -5.709.000 -4.759.000
Finansinntekter 250.000 393.000 401.000 665.000 899.000
Finanskostnader -1.078.000 -1.107.000 -994.000 -908.000 -1.696.000
Finans -828.000 -714.000 -593.000 -243.000 -797.000
Resultat før skatt -3.666.000 -2.946.000 777.000 -5.951.000 -5.555.000
Skattekostnad 295.000 440.000 -371.000 1.246.000 1.419.000
Årsresultat -3.370.000 -2.506.000 406.000 -4.705.000 -4.137.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.991.000 9.883.000 15.852.000 9.579.000 10.752.000
Sum omløpsmidler 15.207.000 12.705.000 9.819.000 14.179.000 30.922.000
Sum eiendeler 24.198.000 22.588.000 25.671.000 23.758.000 41.674.000
Sum opptjent egenkapital -2.546.000 824.000 -1.270.000 -1.676.000 3.029.000
Sum egenkapital -1.446.000 1.924.000 -170.000 -576.000 4.129.000
Sum langsiktig gjeld 5.002.000 7.339.000 3.485.000 1.911.000 2.773.000
Sum kortsiktig gjeld 20.642.000 13.326.000 22.356.000 22.422.000 34.772.000
Sum gjeld og egenkapital 24.198.000 22.589.000 25.671.000 23.757.000 41.674.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.177.000 21.693.000 64.903.000 49.393.000 179.294.000
Andre inntekter 0 0 0 101.000 13.000
Driftsinntekter 40.177.000 21.693.000 64.903.000 49.494.000 179.307.000
Varekostnad -3.762.000 -2.675.000 -29.296.000 -4.996.000 -20.119.000
Lønninger -31.277.000 -16.154.000 -25.886.000 -40.319.000 -129.810.000
Avskrivning -374.000 -778.000 -777.000 -704.000 -829.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.601.000 -4.319.000 -7.574.000 -9.183.000 -33.307.000
Driftskostnader -43.014.000 -23.926.000 -63.533.000 -55.202.000 -184.065.000
Driftsresultat -2.838.000 -2.233.000 1.370.000 -5.709.000 -4.759.000
Finansinntekter 250.000 393.000 401.000 665.000 899.000
Finanskostnader -1.078.000 -1.107.000 -994.000 -908.000 -1.696.000
Finans -828.000 -714.000 -593.000 -243.000 -797.000
Konsernbidrag 0 4.600.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.370.000 -2.506.000 406.000 -4.705.000 -4.137.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.839.000 4.543.000 4.103.000 4.475.000 3.228.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 3.000 19.000
Driftsløsøre 482.000 2.047.000 1.753.000 2.092.000 2.760.000
Sum varige driftsmidler 482.000 2.047.000 1.753.000 2.095.000 2.778.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.669.000 3.293.000 9.996.000 3.009.000 4.746.000
Sum anleggsmidler 8.991.000 9.883.000 15.852.000 9.579.000 10.752.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 14.120.000 5.105.000 3.382.000 4.736.000 13.149.000
Andre fordringer 1.021.000 2.554.000 1.933.000 2.948.000 2.282.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 11.000 744.000 819.000 2.778.000
Sum omløpsmidler 15.207.000 12.705.000 9.819.000 14.179.000 30.922.000
Sum eiendeler 24.198.000 22.588.000 25.671.000 23.758.000 41.674.000
Sum opptjent egenkapital -2.546.000 824.000 -1.270.000 -1.676.000 3.029.000
Sum egenkapital -1.446.000 1.924.000 -170.000 -576.000 4.129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 48.000
Gjeld til kredittinstitutt 873.000 4.166.000 13.093.000 11.290.000 12.328.000
Sum langsiktig gjeld 5.002.000 7.339.000 3.485.000 1.911.000 2.773.000
Leverandørgjeld 4.840.000 1.583.000 2.348.000 1.827.000 3.408.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.684.000 3.043.000 2.928.000 2.904.000 9.407.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.245.000 4.534.000 3.986.000 6.401.000 9.628.000
Sum kortsiktig gjeld 20.642.000 13.326.000 22.356.000 22.422.000 34.772.000
Sum gjeld og egenkapital 24.198.000 22.589.000 25.671.000 23.757.000 41.674.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.435.000 -621.000 -12.537.000 -8.243.000 -3.850.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1 0.4 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 1 0.4 0.7 0.9
Soliditet 8.5 -0.7 -2.4 9.9
Resultatgrad -7.1 -10.3 2.1 -11.5 -2.7
Rentedekningsgrad -2.6 1.4 -5.6 -2.3
Gjeldsgrad -17.7 10.7 -42.2 9.1
Total kapitalrentabilitet -10.7 -8.1 6.9 -21.2 -9.3
Signatur
23.08.2017
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex